مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

راهنمای نوبت دهی اینترنتی

 

نحوه دریافت نوبت

لطفا مطابق مراحل زیر نوبت را از کلینیک تخصصی و فوق تخصصی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) واقع در تهران، انتهای بلوار کشاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) دریافت نمایید.

مرحله ۱ : مرکز درمانی خود را انتخاب کنید. نام پزشک یا درمانگاه خود را وارد نمایید.

مرحله ۲ : روی گزینه مشاهده پزشکان و دریافت نوبت کلیک کنید.

پزشک مورد نظر را انتخاب کنید و دریافت نوبت را کلیک کنید.

سپس تاریخ و ساعت پیشنهادی را انتخاب نمایید.

اطلاعات شخصی خود را بصورت کامل و صحیح وارد نمایید.

فرم زیر بمنزله تایید دریافت نوبت شما از مجتمع بیماستانی امام خمینی (ره) می باشد، لذا کد پیگیری را یادداشت و حتی المقدور این صفحه را چاپ نمایید.