مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

درمانگاه بیماریهای زنان

 

 

مکان درمانگاه در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره): ساختمان مرکز تحقیقات مغز و اعصاب ایران– طبقه دوم 

 

مکان درمانگاه در کلینیک استاد دکتر یلدا: انتهای بلوار کشاورز- خارج از مجتمع بیمارستانی -طبقه سوم

 

نوبت دهی درمانگاه: تلفنی – حضوری – اینترنتی

 

روزهای ویزیت: شنبه لغایت چهارشنبه

 

ساعت کار درمانگاه:صبح از ساعت:۸ — عصر از ساعت:۱۲

 

تلفن تماس جهت نوبت  دهی:   

کلینیک استاد دکتر یلدا:  ۶۱۱۹۲۹۹۲-۶۱۱۹۲۹۹۳- ۰۲۱

 

 


 

 

 

دکتر طاهره افتخار

دکتر طاهره افتخار

متخصص زنان و زایمان
استاد
نوبت دهی: تلفنی- حضوری
تلفن تماس :۶۱۱۹۲۲۷۱

دکتر اعظم السادات موسوی

دکتر اعظم السادات موسوی

فلوشیپ انکولوژی زنان
استاد
نوبت دهی: تلفنی- حضوری
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۷۱

دکتر زینت قنبری

دکتر زینت قنبری

فلوشیپ اختلالات کف لکن
استاد
نوبت دهی: تلفنی- حضوری
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۷۱

دکتر ستاره اخوان

دکتر ستاره اخوان

فلوشیپ انکولوژی زنان
استاد
نوبت دهی: تلفنی- حضوری
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۷۱

دکتر مامک طهماسبی

دکتر مامک طهماسبی

فلوشیپ طب تسکینی
دانشیار
نوبت دهی: تلفنی- حضوری
تلفن تماس:

دکتر اعظم طرفداری

دکتر اعظم طرفداری

فلوشیپ ناباروری
دانشیار
نوبت دهی: تلفنی- حضوری
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۰۴۹-۶۱۱۹۲۲۷۱-۶۱۱۹۲۲۵۰

دکتر نرگس زمانی

دکتر نرگس زمانی

متخصص زنان و زایمان – فلوشیپ انکولوژی زنان
استادیار
نوبت دهی: تلفنی- حضوری
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۷۱

دکتر راضیه اکبری

دکتر راضیه اکبری

متخصص زنان و زایمان
استادیار
نوبت دهی: تلفنی- حضوری
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۷۱
نوبت دهی تلفنی کلینیک یلدا:۴۵۶۱۷۷۷۸
۶۱۱۹۲۹۹۲-۶۱۱۹۲۹۹۳

دکتر مه رو رضایی نژاد

دکتر مه رو رضایی نژاد

فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی زنان
استادیار
نوبت دهی: تلفنی- حضوری
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۷۱
تلفنی کلینیک یلدا:۴۵۶۱۷۷۷۸
۶۱۱۹۲۹۹۲-۶۱۱۹۲۹۹۳

دکتر شهرزاد شیخ حسنی

دکتر شهرزاد شیخ حسنی

متخصص زنان و زایمان
استادیار
نوبت دهی: تلفنی- حضوری
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۷۱
تلفنی کلینیک یلدا:۴۵۶۱۷۷۷۸
۶۱۱۹۲۹۹۲-۶۱۱۹۲۹۹۳

دکتر مریم دلدار

دکتر مریم دلدار

فلوشیپ اختلالات کف لگن
استادیار
نوبت دهی: تلفنی- حضوری
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۷۱
تلفنی کلینیک یلدا:۴۵۶۱۷۷۷۸
۶۱۱۹۲۹۹۲-۶۱۱۹۲۹۹۳