مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

درمانگاه جراحی قفسه صدری

 

 

مکان درمانگاه در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره): ساختمان ولیعصر(عج) -شماره دو

 

مکان درمانگاه در کلینیک استاد دکتر یلدا: انتهای بلوار کشاورز- خارج از مجتمع بیمارستانی 

 

نوبت دهی درمانگاه: تلفنی- اینترنتی-حضوری                                                         روزهای ویزیت: شنبه لغایت چهارشنبه  

 

تلفن تماس جهت نوبت  دهی:

مجتمع بیمارستانی: ۶۱۱۹۲۲۶۸-۰۲۱                   کلینیک استاد دکتر یلدا: ۴۵۶۱۷۷۷۸-۶۱۱۹۲۹۹۸-۶۱۱۹۲۹۹۹- ۰۲۱

 

 


 

 

دکتر حمیدرضا داوری

دکتر حمیدرضا داوری

فوق تخصص جراحی قفسه صدری
استاد
نوبت دهی:تلفنی- حضوری- اینترنتی
شماره تماس:۶۱۱۹۲۲۶۸
روزحضور:یکشنبه و دوشنبه ساعت:۱۰-۹ صبح
شماره تماس کلینیک یلدا:
۶۱۱۹۲۹۹۸-۶۱۱۹۲۹۹۹-۴۵۶۱۷۷۷۸
روزحضورکلینیک یلدا:دوشنبه

دکتر شهاب رفیعیان

دکتر شهاب رفیعیان

فوق تخصص جراحی قفسه صدری
استادیار
نوبت دهی:تلفنی-اینترنتی
شماره تماس کلینیک یلدا:
۶۱۱۹۲۹۹۸-۶۱۱۹۲۹۹۹-۴۵۶۱۷۷۷۸
روزحضورکلینیک یلدا:شنبه

دکتر رضا ارشادی

دکتر رضا ارشادی

فوق تخصص جراحی قفسه صدری
استادیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری-اینترنتی
شماره تماس:۶۱۱۹۲۲۶۸
روزحضور:شنبه صبح ساعت ۱۰-۸ و
سه شنبه عصر ساعت ۱۶-۱۴
شماره تماس کلینیک یلدا:
۶۱۱۹۲۹۹۸-۶۱۱۹۲۹۹۹-۴۵۶۱۷۷۷۸
روزحضورکلینیک یلدا:یکشنبه