مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

درمانگاه پزشکی ورزشی

 

مکان درمانگاه در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره):  ساختمان  مرکز تحقیقات مغز و اعصاب ایران 

 

مکان درمانگاه در کلینیک استاد دکتر یلدا: انتهای بلوار کشاورز- خارج از مجتمع بیمارستانی -طبقه پنجم

 

نوبت دهی درمانگاه: تلفنی – حضوری

 

روزهای ویزیت: شنبه لغایت چهارشنبه

 

ساعت کار درمانگاه: ۱۲-۸

 

تلفن تماس جهت نوبت  دهی:   

مجتمع بیمارستانی: ۶۷۳۹۵۵۵۵-۰۲۱                  کلینیک استاد دکتر یلدا: ۴۵۶۱۷۷۷۸ — ۶۱۱۹۲۲۸۲- ۰۲۱

 

 


 

 

دکتر فرزین حلب چی

دکتر فرزین حلب چی

متخصص پزشکی ورزشی
استاد
نوبت دهی:تلفنی-حضوری
تلفن تماس: –۶۱۱۹۲۲۸۲-۰۲۱
مکان:کلینیک استاد دکتر یلدا

دکتر رامین کردی

دکتر رامین کردی

متخصص پزشکی ورزشی
استاد
نوبت دهی:تلفنی-حضوری
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۸۲-۰۲۱
مکان:کلینیک استاد دکتر یلدا

دکتر رضا مظاهری

دکتر رضا مظاهری

متخصص پزشکی ورزشی
دانشیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۸۲-۰۲۱
مکان:کلینیک استاد دکتر یلدا

دکتر توحید سیف برقی

دکتر توحید سیف برقی

متخصص پزشکی ورزشی
دانشیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۸۲-۰۲۱
مکان:کلینیک استاد دکتر یلدا

دکتر زهرا علیزاده

دکتر زهرا علیزاده

متخصص پزشکی ورزشی
دانشیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۸۲-۰۲۱
مکان:کلینیک استاد دکتر یلدا

دکتر پردیس نورمحمدپور

دکتر پردیس نورمحمدپور

متخصص پزشکی ورزشی
دانشیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۸۲-۰۲۱
مکان:کلینیک استاد دکتر یلدا