مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

خدمات قابل ارائه در رادیولوژی انستیتو کانسر

 

مراجعه کننده گرامی: 

                از اینکه با اطمینان خاطر و اعتماد این مرکز درمانی را جهت دریافت خدمات درمانی- تشخیصی خود انتخاب کرده اید، کمال تشکر را داریم. امید است بتوانیم با ارائه بهتر خدمات، خدمتگزارتان باشیم…

از خداوند متعال سعادت، بهروزی و موفقیت شما را مسئلت داریم.

 

 

⇐⇐ جهت دریافت مشاوره و نوبت غیرحضوری در رادیولوژی انستیتو کانسر و راهنمای مربوطه در قسمت های زیر کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

خدمات تشخیصی قابل ارائه در رادیولوژی انستیتو کانسر:

 

۱-ماموگرافی

 

۲-سونوگرافی پستان و سونوگرافی جنرال و کالرداپلر

 

۳- رادیوگرافی

 

۴-نمونه برداری پستان تحت گاید سونوگرافی CNB

 

۵-وکیوم بیوپسی پستان

 

۶-وایرگزاری و مارکر گزاری پستان

 

۷-FNA از پستان و تیروئید گردن

 

۸-مشاوره و بازخوانی CT  و MRI

 

 


 

 

شرایط وقت دهی جهت انجام ماموگرافی :

 

۱- در روز مراجعه تمامی مدارک قبلی اعم از کلیشه و CD های ماموگرافی-جواب سونوگرافی پستان-جواب پاتولوژی –الزامی می باشد.

۲-قبل از مراجعه استحمام کنید و از استعمال هرگونه عطر-مام-پودرو دئودورانت به زیر بغل خود خوداری کنید.

۳-تاریخ انجام آخرین ماموگرافی (بیماران در صورت چکاپ ماموگرافی به صورت سالیانه با توجه به نظر پزشک میتوانند ماموگرافی انجام دهند)

۴-همراه داشتن نسخه پزشک الزامی میباشد.

۵- نسخه پزشک حتما باید با مهر پزشک متخصص زنان و انکولوژی و جراح باشد.

۶-جوابدهی ماموگرافی ۵ روز کاری بعد از انجام ماموگرافی می باشد.

 


 

شرایط وقت دهی جهت انجام سونوگرافی پستان :

 

۱- در روز مراجعه تمامی مدارک قبلی اعم از کلیشه و CDهای ماموگرافی-جواب سونوگرافی پستان-جواب پاتولوژی –الزامی می باشد.

۲- درصورتی که سن بیمار بالای ۴۰ باشد حتما باید ظرف یکسال اخیر ماموگرافی انجام داده باشد و همراه خود داشته باشد.

۳-قبل از مراجعه استحمام کنید و از استعمال هرگونه عطر-مام-پودرو دئودورانت به زیر بغل خود خودداری کنید.

۴-همراه داشتن لباس یکبار مصرف در روز مراجعه الزامی است.

۵-همراه داشتن نسخه پزشک الزامی میباشد.

۶-نسخه پزشک حتما باید با مهر پزشک متخصص زنان و انکولوژی و جراح باشد.

۷-به علت آموزشی درمانی بودن این مرکز حضور پزشک آقا بر بالین بیمار محتمل میباشد.

 


 

 

شرایط وقت دهی بیوپسی تحت گاید سونوگرافی CNB :

 

 

۱- در روز مراجعه تمامی مدارک قبلی اعم از کلیشه و CD های ماموگرافی-جواب سونوگرافی پستان-جواب پاتولوژی –الزامی می باشد.

۲-قبل از مراجعه استحمام کنید و از استعمال هرگونه عطر-مام-پودرو دئودورانت به زیر بغل خود خودداری کنید.

۳- بیمار از ۳ روز قبل از انجام بیوپسی داروهایی نظیر وارفارین(با نظر پزشک معالج)،آسپرین و مسکن (به جز استامینوفن)را مصرف نکند.

۴- بیمار حتما در روز مراجعه یک نفر همراه داشته باشد.

۵-همراه داشتن لباس یکبار مصرف در روز مراجعه الزامی است.

۶-همراه داشتن نسخه پزشک الزامی میباشد.

۷- بیمار حتما در روز مراجعه صبحانه سبک میل کند.

۸-نسخه پزشک حتما باید با مهر پزشک متخصص زنان و انکولوژی و جراح باشد.

۹-به علت آموزشی درمانی بودن این مرکز حضور پزشک آقا بر بالین بیمار محتمل میباشد.

 


 

شرایط وقت دهی وکیوم بیوپسی :

 

۱- وقت دهی به صورت حضوری میباشد.

۲-همراه داشتن نسخه پزشک الزامی میباشد.

۳-حضور خود بیمار در روز نوبت دهی الزامی  میباشد.

۴-روز های مراجعه برای نوبت دهی (شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه)  از ساعت ۸-۱۰ صبح میباشد.

۵-بعد از چک شدن مدارک توسط اساتید روز انجام وکیوم بیوپسی مشخص میشود.

۶-نسخه پزشک حتما باید با مهر پزشک متخصص زنان و انکولوژی و جراح باشد.

۷-به علت آموزشی درمانی بودن این مرکز حضور پزشک آقا بر بالین بیمار محتمل میباشد.

۸-بیمار حتما در روز مراجعه صبحانه سبک میل کند.

 


 

شرایط وقت دهی FNA بیوپسی :

 

۱– در روز مراجعه تمامی مدارک قبلی اعم از( کلیشه و CDهای ماموگرافی درصورت FNA پستان )-جواب سونوگرافی -جواب پاتولوژی –الزامی می باشد.

۲- بیمار از ۳ روز قبل از انجام بیوپسی داروهایی نظیر وارفارین(با نظر پزشک معالج)،آسپرین و مسکن (به جز استامینوفن)را مصرف نکند.

۳-همراه داشتن نسخه پزشک الزامی میباشد.

۴- بیمار حتما در روز مراجعه صبحانه سبک میل کند.

۵-همراه داشتن نسخه پزشک الزامی میباشد.

۶-نسخه پزشک حتما باید با مهر پزشک متخصص زنان و انکولوژی و جراح باشد.

۷-به علت آموزشی درمانی بودن این مرکز حضور پزشک آقا بر بالین بیمار محتمل میباشد.

 


 

شرایط وقت دهی جهت انجام سونوگرافی جنرال :

 

۱-در روز مراجعه تمامی مدارک قبلی  بیمار الزامی می باشد.

۲-همراه داشتن نسخه پزشک الزامی میباشد.

۳-برخی از سونوگرافی ها نظیر سونوگرافی شکم و لگن و سونوگرافی داپلر شکم و کلیه نیاز به آمادگی دارد.

۴-آمادگی های لازم برای انجام سونوگرافی شکمی –کالرداپلر کلیه ها-کالرداپلرهای شکمی:

شب قبل از سونوگرافی ساعت ۵-۶ عصر یک شام ساده (مانند سوپ) میل کرده ،نیم ساعت بعد یک شیشه ۴۰ گرم روغن کرچک بخورید یا دو عدد قرص بیزاکودیل (در صورتی که جراحی معده یا روده نداشتید )بعد از آن فقط میتوانید مایعاتی نظیر آب یا چایی میل نمایید.و روز قبل از مراجعه از خوردن غذاهای چرب بپرهیزید.صبح روز سونوگرافی ناشتا به مرکز مراجعه نمایید.

۵-نسخه پزشک حتما باید با مهر پزشک متخصص زنان و انکولوژی و جراح باشد.

۶-به علت آموزشی درمانی بودن این مرکز حضور پزشک آقا بر بالین بیمار محتمل میباشد.

 

 


 

 

شرایط انجام رادیوگرافی:

 

۱– تمامی بیماران سرپایی (درمانگاههای انستیتو کانسر )در همان روز پذیرش می شوند.

۲- بیماران بستری به روز انجام میشوند به غیر از رادیوگرافی های که نیاز به آمادگی دارند.

  


 

   مشاوره :

۱- معرفی نامه به اسم رادیولوژیست جهت انجام مشاوره الزامی میباشد.

۲- به همراه داشتن تمامی مدارک (CD  وکلیشه و ریپورت های قبلی ) و داشتن پاتولوژی قبلی در صورت داشتن جراحی یا بیوپسی  جهت انجام مقایسه با توجه به نوع بیماری  الزامی میباشد