مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

درمانگاه پریناتولوژی

 

 

مکان درمانگاه در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره): ساختمان ولیعصر ۲

 

مکان درمانگاه در کلینیک استاد دکتر یلدا: انتهای بلوار کشاورز- خارج از مجتمع بیمارستانی -طبقه سوم

 

نوبت دهی درمانگاه: تلفنی – حضوری – اینترنتی      روزهای ویزیت: شنبه لغایت چهارشنبه               ساعت کار درمانگاه: ۱۲-۹

 

تلفن تماس جهت نوبت  دهی:   

مجتمع بیمارستانی: ۶۱۱۹۲۲۵۰-۰۲۱                           کلینیک استاد دکتر یلدا: ۴۵۶۱۷۷۷۸ — ۶۱۱۹۲۹۹۲-۶۱۱۹۲۹۹۳- ۰۲۱

 

 


 

 

دکتر صدیقه حنطوش زاده

دکتر صدیقه حنطوش زاده

فلوشیپ پریناتولوژی
استاد
نوبت دهی: تلفنی- حضوری
تلفن تماس ۶۱۱۹۲۲۵۰

دکتر صغری خضردوست

دکتر صغری خضردوست

فلوشیپ پریناتولوژی
استاد
نوبت دهی: تلفنی- حضوری
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۵۰

دکتر فهیمه قطبی زاده

دکتر فهیمه قطبی زاده

فلوشیپ پریناتولوژی
دانشیار
نوبت دهی: تلفنی- حضوری
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۵۰

دکتر زهرا پناهی

دکتر زهرا پناهی

استاد
نوبت دهی: تلفنی- حضوری
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۷۱
نوبت دهی تلفنی کلینیک یلدا:۴۵۶۱۷۷۷۸
۶۱۱۹۲۹۹۲-۶۱۱۹۲۹۹۳