مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

درمانگاه جراحی پلاستیک

 

مکان درمانگاه در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره): ساختمان ولیعصر(عج) -شماره دو

 

مکان درمانگاه در کلینیک استاد دکتر یلدا: انتهای بلوار کشاورز- خارج از مجتمع بیمارستانی -طبقه پنجم

 

نوبت دهی درمانگاه: تلفنی- اینترنتی-حضوری                                                         روزهای ویزیت: شنبه لغایت چهارشنبه  

 

تلفن تماس جهت نوبت  دهی:

مجتمع بیمارستانی: ۶۱۱۹۲۲۹۴-۰۲۱                   کلینیک استاد دکتر یلدا: ۴۵۶۱۷۷۷۸-۶۱۱۹۳۰۱۰-۶۱۱۹۳۰۰۹- ۰۲۱

 


 

 

دکتر قاسمعلی خراسانی

دکتر قاسمعلی خراسانی

فوق تخصص جراحی پلاستیک
استاد
نوبت دهی:تلفنی-حضوری
شماره تماس:۶۱۱۹۲۲۹۴

دکتر علی عطری

دکتر علی عطری

فوق تخصص جراحی پلاستیک
استادیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری
شماره تماس:۶۱۱۹۲۲۹۴

دکتر جواد رحمتی

دکتر جواد رحمتی

فوق تخصص جراحی پلاستیک
دانشیار
نوبت دهی: تلفنی-حضوری
شماره تماس:۶۱۱۹۲۲۹۴

دکتر حمیدرضا فتحی

دکتر حمیدرضا فتحی

فوق تخصص جراحی پلاستیک
دانشیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری
شماره تماس:۶۱۱۹۲۲۹۴

دکتر احمدرضا طاهری

دکتر احمدرضا طاهری

فوق تخصص جراحی پلاستیک
استادیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری
شماره تماس:۶۱۱۹۲۲۹۴

دکتر کوروش قنبرزاده

دکتر کوروش قنبرزاده

فوق تخصص جراحی پلاستیک
استادیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری
شماره تماس:۶۱۱۹۲۲۹۴

دکتر حجت مولایی

دکتر حجت مولایی

فوق تخصص جراحی پلاستیک
استادیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری-اینترنتی
شماره تماس:۶۱۱۹۲۲۹۴
شماره تماس کلینیک یلدا:
۶۱۱۹۳۰۱۰-۶۱۱۹۳۰۰۹-۴۵۶۱۷۷۷۸
روزحضورکلینیک یلدا:سه شنبه

دکتر شهریار حدادی

دکتر شهریار حدادی

فوق تخصص جراحی پلاستیک
استادیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری
شماره تماس:۶۱۱۹۲۲۹۴

دکتر آرمان انقطاع

دکتر آرمان انقطاع

فوق تخصص جراحی پلاستیک
استادیار
نوبت دهی: تلفنی-حضوری
شماره تماس:۶۱۱۹۲۲۹۴

دکتر ارژنگ قهرمانی

دکتر ارژنگ قهرمانی

فوق تخصص جراحی پلاستیک
استادیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری
شماره تلفن:۶۱۱۹۲۲۹۴

دکتر علی یاوری

دکتر علی یاوری

فوق تخصص جراحی پلاستیک
استادیار
نویت دهی:تلفنی-حضوری
شماره تماس:۶۱۱۹۲۲۹۴
شماره تماس کلینیک یلدا:
۶۱۱۹۳۰۰۰-۶۱۱۹۳۰۰۱-۴۵۶۱۷۷۷۸
روزحضور:یکشنبه

دکتر امید اعتماد

دکتر امید اعتماد

فوق تخصص جراحی پلاستیک
استادیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری
شماره تماس:۶۱۱۹۲۲۹۴
شماره تماس کلینیک یلدا:
۶۱۱۹۳۰۱۰-۶۱۱۹۳۰۰۹-۴۵۶۱۷۷۷۸