مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

پزشکان ما

 

 

 

 

 • دکتر بتول حسینی رشیدی

  دکتر بتول حسینی رشیدی

  فلوشیپ نازایی
  استاد
  نوبت دهی: تلفنی- حضوری
  تلفن تماس :۶۱۱۹۲۰۴۹

 • دکتر سعید فرزانه فر

  دکتر سعید فرزانه فر

  متخصص پزشکی هسته ای
  دانشیار
  نوبت دهی:تلفنی-حضوری
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۱۵-۰۲۱
  مکان:طبقه زیرزمین بخش پزشکی هسته ای (ساختمان ریحانه )

 • دکتر مریم رضائی

  دکتر مریم رضائی

  متخصص پزشکی قانونی

  استادیار

  نوبت دهی:تلفنی-حضوری

  تلفن تماس: ۶۱۱۹۲۰۶۵-۰۲۱

 • دکتر محمود فرزان

  دکتر محمود فرزان

  ففوق تخصص جراحی مچ دست
  استاد
  نوبت دهی: تلفنی
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۲۵ – ۶۶۵۸۱۴۲۰

 • دکتر مهرشاد عباسی

  دکتر مهرشاد عباسی

  متخصص پزشکی هسته ای
  دانشیار
  نوبت دهی:تلفنی-حضوری
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۱۵-۰۲۱
  مکان:طبقه زیرزمین بخش پزشکی هسته ای (ساختمان ریحانه )

 • دکتر میترا اخلاقی

  دکتر میترا اخلاقی

  متخصص پزشکی قانونی

  دانشیار

  نوبت دهی:تلفنی-حضوری

  تلفن تماس: ۶۱۱۹۲۰۶۵-۰۲۱

 • دکتر حسین دلیلی

  دکتر حسین دلیلی

 • دکتر رضا مظاهری

  دکتر رضا مظاهری

  متخصص پزشکی ورزشی
  دانشیار
  نوبت دهی:تلفنی-حضوری
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۸۲-۰۲۱
  مکان:کلینیک استاد دکتر یلدا

 • دکتر سروش بغدادی

  دکتر سروش بغدادی

  متخصص ارتوپدی
  استادیار
  نوبت دهی: تلفنی
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۲۵ – ۶۶۵۸۱۴۲۰

 • دکتر تقی بغدادی

  دکتر تقی بغدادی

  فلوشیپ ارتوپدی اطفال
  استاد
  نوبت دهی: تلفنی
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۲۵ – ۶۶۵۸۱۴۲۰

 • دکتر زهرا وهابی

  دکتر زهرا وهابی

  متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
  استادیار
  نوبت دهی:تلفنی -اینترنتی
  روز حضور:دوشنبه
  تلفن تماس کلینیک یلدا: ۴۵۶۱۷۷۷۸-۶۱۱۹۳۰۰۹-۶۱۱۹۳۰۱۰

 • دکتر یلدا صالحی

  دکتر یلدا صالحی

  متخصص پزشکی هسته ای
  دانشیار
  نوبت دهی:تلفنی-حضوری
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۱۵-۰۲۱
  مکان:طبقه زیرزمین بخش پزشکی هسته ای (ساختمان ریحانه )

 • دکتر سید هادی کلانتر

  دکتر سید هادی کلانتر

  متخصص ارتوپدی
  استادیار
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۲۵ – ۶۶۵۸۱۴۲۰
  نوبت دهی تلفنی کلینیک یلدا:۴۵۶۱۷۷۷۸
  ۶۱۱۹۳۰۰۶-۶۱۱۹۳۰۰۸

 • دکتر زهرا پناهی

  دکتر زهرا پناهی

  استاد
  نوبت دهی: تلفنی- حضوری
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۵۰
  نوبت دهی تلفنی کلینیک یلدا:۴۵۶۱۷۷۷۸
  ۶۱۱۹۲۹۹۲-۶۱۱۹۲۹۹۳

 • دکتر طاهره افتخار

  دکتر طاهره افتخار

  متخصص زنان و زایمان
  استاد
  نوبت دهی: تلفنی- حضوری
  تلفن تماس :۶۱۱۹۲۲۷۱

 • دکتر نسیم وحیدفر

  دکتر نسیم وحیدفر

  متخصص داروشناسی هسته ای
  دانشیار
  نوبت دهی:تلفنی-حضوری
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۱۵-۰۲۱
  مکان:طبقه زیرزمین بخش پزشکی هسته ای (ساختمان ریحانه )

 • دکتر محمد جواد مرتضوی

  دکتر محمد جواد مرتضوی

  فلوشیپ جراحی هیپ و لگن
  استاد
  نوبت دهی: تلفنی
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۲۵ – ۶۶۵۸۱۴۲۰

 • دکتر شهرام صمدی

  دکتر شهرام صمدی

  متخصص بیهوشی و فلوشیپ طب خواب
  دانشیار
  نوبت دهی:تلفنی-حضوری
  مکان۱:ساختمان مغز و اعصاب
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۰۵۳
  مکان۲:کلینیک استاد دکتر یلدا
  تلفن تماس:۶۱۱۹۳۰۰۴-۶۱۱۹۳۰۰۵

 • دکتر صغری خضردوست

  دکتر صغری خضردوست

  فلوشیپ پریناتولوژی
  استاد
  نوبت دهی: تلفنی- حضوری
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۵۰

 • دکتر صادق صابری

  دکتر صادق صابری

  فلوشیپ تومورهای استخوانی
  دانشیار
  نوبت دهی: تلفنی
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۲۵ – ۶۶۵۸۱۴۲۰

 • دکتر مظاهر قربانی

  دکتر مظاهر قربانی

  متخصص پزشکی قانونی

  استادیار

  نوبت دهی:تلفنی-حضوری

  تلفن تماس: ۶۱۱۹۲۰۶۵-۰۲۱

 • دکتر ستاره اخوان

  دکتر ستاره اخوان

  فلوشیپ انکولوژی زنان
  استاد
  نوبت دهی: تلفنی- حضوری
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۷۱

 • دکتر محمد آیتی فیروزآبادی

  دکتر محمد آیتی فیروزآبادی

  فلوشیپ جراحی زانو
  استادیار
  نوبت دهی تلفنی :۶۱۱۹۲۲۲۵
  نوبت دهی تلفنی کلینیک یلدا:۴۵۶۱۷۷۷۸
  ۶۱۱۹۳۰۰۶-۶۱۱۹۳۰۰۸

 • دکتر زینت قنبری

  دکتر زینت قنبری

  فلوشیپ اختلالات کف لکن
  استاد
  نوبت دهی: تلفنی- حضوری
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۷۱

 • دکتر پردیس نورمحمدپور

  دکتر پردیس نورمحمدپور

  متخصص پزشکی ورزشی
  دانشیار
  نوبت دهی:تلفنی-حضوری
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۸۲-۰۲۱
  مکان:کلینیک استاد دکتر یلدا

 • دکتر رضا شیرکوهی

  دکتر رضا شیرکوهی

  متخصص ژنتیک

  دانشیار

  نوبت دهی: تلفنی-حضوری

  تلفن تماس: ۶۱۱۹۲۴۰۶-۰۲۱

 • دکتر مهدی رضایی

  دکتر مهدی رضایی

  متخصص ارتوپدی،زانو
  استادیار
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۲۵ – ۶۶۵۸۱۴۲۰
  نوبت دهی تلفنی کلینیک یلدا:۴۵۶۱۷۷۷۸
  ۶۱۱۹۳۰۰۶-۶۱۱۹۳۰۰۸

 • دکتر زهرا علیزاده

  دکتر زهرا علیزاده

  متخصص پزشکی ورزشی
  دانشیار
  نوبت دهی:تلفنی-حضوری
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۸۲-۰۲۱
  مکان:کلینیک استاد دکتر یلدا

 • دکتر راضیه اکبری

  دکتر راضیه اکبری

  متخصص زنان و زایمان
  استادیار
  نوبت دهی: تلفنی- حضوری
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۷۱
  نوبت دهی تلفنی کلینیک یلدا:۴۵۶۱۷۷۷۸
  ۶۱۱۹۲۹۹۲-۶۱۱۹۲۹۹۳

 • دکتر شهرزاد شیخ حسنی

  دکتر شهرزاد شیخ حسنی

  متخصص زنان و زایمان
  استادیار
  نوبت دهی: تلفنی- حضوری
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۷۱
  تلفنی کلینیک یلدا:۴۵۶۱۷۷۷۸
  ۶۱۱۹۲۹۹۲-۶۱۱۹۲۹۹۳

 • دکتر محمدرضا گیتی

  دکتر محمدرضا گیتی

  فلوشیپ جراحی شانه
  دانشیار
  نوبت دهی: تلفنی
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۲۵ – ۶۶۵۸۱۴۲۰

 • دکتر اعظم طرفداری

  دکتر اعظم طرفداری

  فلوشیپ ناباروری
  دانشیار
  نوبت دهی: تلفنی- حضوری
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۰۴۹-۶۱۱۹۲۲۷۱-۶۱۱۹۲۲۵۰

 • دکتر خسرو صادق نیت

  دکتر خسرو صادق نیت

  فلوشیپ اختلالات خواب
  استاد
  نوبت دهی:تلفنی-حضوری
  مکان:ساختمان مغز و اعصاب
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۰۵۳

 • دکتر نرگس زمانی

  دکتر نرگس زمانی

  متخصص زنان و زایمان
  استادیار
  نوبت دهی: تلفنی- حضوری
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۷۱

 • دکتر فرزین حلب چی

  دکتر فرزین حلب چی

  متخصص پزشکی ورزشی
  استاد
  نوبت دهی:تلفنی-حضوری
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۸۲-۰۲۱
  مکان:کلینیک استاد دکتر یلدا

 • دکتر محمدحسن کاسب

  دکتر محمدحسن کاسب

  فلوشیپ جراحی زانو
  دانشیار
  نوبت دهی: تلفنی
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۲۵ – ۶۶۵۸۱۴۲۰

 • دکتر فاطمه کیخا

  دکتر فاطمه کیخا

  فلوشیپ نازایی و IVF
  استادیار
  نوبت دهی: تلفنی- حضوری
  تلفن تماس: ۶۱۱۹۲۰۴۹

 • دکتر مه رو رضایی نژاد

  دکتر مه رو رضایی نژاد

  فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی زنان
  استادیار
  نوبت دهی: تلفنی- حضوری
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۷۱
  تلفنی کلینیک یلدا:۴۵۶۱۷۷۷۸
  ۶۱۱۹۲۹۹۲-۶۱۱۹۲۹۹۳

 • دکتر علی رشیدی نژاد

  دکتر علی رشیدی نژاد

  متخصص ژنتیک

  دانشیار

  نوبت دهی: تلفنی-حضوری

  تلفن تماس: ۶۱۱۹۲۴۰۶-۰۲۱

 • دکتر فرینار موسوی

  دکتر فرینار موسوی

  متخصص پزشکی قانونی

  استادیار

  نوبت دهی:تلفنی-حضوری

  تلفن تماس: ۶۱۱۹۲۰۶۵-۰۲۱

 • دکتر محمد زارعی

  دکتر محمد زارعی

  متخصص ارتوپدی،فلوشیپ جراحی ستون فقرات و زانو
  استادیار
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۲۵ – ۶۶۵۸۱۴۲۰
  نوبت دهی تلفنی کلینیک یلدا:۴۵۶۱۷۷۷۸
  ۶۱۱۹۳۰۰۶-۶۱۱۹۳۰۰۸

 • دکتر انسیه شاهرخ تهرانی نژاد

  دکتر انسیه شاهرخ تهرانی نژاد

  فلوشیپ لاپاراسکوپی وIVF
  دانشیار
  نوبت دهی: تلفنی- حضوری
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۰۴۹

 • دکتر آنیا رحیمی گل خندان

  دکتر آنیا رحیمی گل خندان

  فلوشیپ طب خواب
  ااستادیار
  نوبت دهی:تلفنی-حضوری
  مکان۱:ساختمان مغز و اعصاب
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۰۵۳

 • دکتر رامین کردی

  دکتر رامین کردی

  متخصص پزشکی ورزشی
  استاد
  نوبت دهی:تلفنی-حضوری
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۸۲-۰۲۱
  مکان:کلینیک استاد دکتر یلدا

 • دکتر توحید سیف برقی

  دکتر توحید سیف برقی

  متخصص پزشکی ورزشی
  دانشیار
  نوبت دهی:تلفنی-حضوری
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۸۲-۰۲۱
  مکان:کلینیک استاد دکتر یلدا

 • دکترعلیرضا زاکانی

  دکترعلیرضا زاکانی

  متخصص پزشکی هسته ای
  دانشیار
  نوبت دهی:تلفنی-حضوری
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۱۵-۰۲۱
  مکان:طبقه زیرزمین بخش پزشکی هسته ای (ساختمان ریحانه )

 • دکتر اعظم السادات موسوی

  دکتر اعظم السادات موسوی

  فلوشیپ انکولوژی زنان
  استاد
  نوبت دهی: تلفنی- حضوری
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۷۱

 • دکتر رامین اسپندار

  دکتر رامین اسپندار

  فلوشیپ جراحی پا و مچ پا
  دانشیار
  نوبت دهی: تلفنی
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۲۵ – ۶۶۵۸۱۴۲۰

 • دکتر مرتضی حیدری

  دکتر مرتضی حیدری

  فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان
  دانشیار
  نوبت دهی:تلفنی-حضوری-اینترنتی
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۶۸
  تلفن تماس کلینیک یلدا:۴۵۶۱۷۷۷۸-۶۱۱۹۳۰۱۳-۶۱۱۹۳۰۱۴

  Read more

 • دکتر بابک میرزاشاهی

  دکتر بابک میرزاشاهی

  فلوشیپ جراحی ستون فقرات
  دانشیار
  نوبت دهی: تلفنی
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۲۵ – ۶۶۵۸۱۴۲۰

 • دکتر محمد مهدی ابراهیمی نسب

  دکتر محمد مهدی ابراهیمی نسب

  متخصص ارتوپدی
  استادیار
  نوبت دهی: تلفنی
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۲۵ – ۶۶۵۸۱۴۲۰

 • دکتر مامک طهماسبی

  دکتر مامک طهماسبی

  فلوشیپ طب تسکینی
  دانشیار
  نوبت دهی: تلفنی- حضوری
  تلفن تماس:

 • دکتر مریم دلدار

  دکتر مریم دلدار

  فلوشیپ اختلالات کف لگن
  استادیار
  نوبت دهی: تلفنی- حضوری
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۷۱
  تلفنی کلینیک یلدا:۴۵۶۱۷۷۷۸
  ۶۱۱۹۲۹۹۲-۶۱۱۹۲۹۹۳

 • دکتر نازنین ایزدی

  دکتر نازنین ایزدی

  متخصص طب کار
  دانشیار
  نوبت دهی:تلفنی-حضوری
  مکان۱:ساختمان مغز و اعصاب
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۰۵۳

 • دکتر عباس شکوری

  دکتر عباس شکوری

  فلوشیپClinical Molecular Cytogenetics

  دانشیار

  نوبت دهی: تلفنی-حضوری

  تلفن تماس: ۶۱۱۹۲۴۰۶-۰۲۱

 • دکتر آرزو نجفی

  دکتر آرزو نجفی

  متخصص طب کار و فلوشیپ طب خواب
  استادیار
  نوبت دهی:تلفنی-حضوری
  مکان۱:ساختمان مغز و اعصاب
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۰۵۳
  مکان۲:کلینیک استاد دکتر یلدا
  تلفن تماس:۶۱۱۹۳۰۰۴-۶۱۱۹۳۰۰۵

 • دکتر نیما باقری

  دکتر نیما باقری

  متخصص ارتوپدی،کتف،شانه،آرنج
  استادیار
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۲۵ – ۶۶۵۸۱۴۲۰
  نوبت دهی تلفنی کلینیک یلدا:۴۵۶۱۷۷۷۸
  ۶۱۱۹۳۰۰۶-۶۱۱۹۳۰۰۸

 • دکتر صدیقه حنطوش زاده

  دکتر صدیقه حنطوش زاده

  فلوشیپ پریناتولوژی
  استاد
  نوبت دهی: تلفنی- حضوری
  تلفن تماس ۶۱۱۹۲۲۵۰

 • دکتر فهیمه قطبی زاده

  دکتر فهیمه قطبی زاده

  فلوشیپ پریناتولوژی
  دانشیار
  نوبت دهی: تلفنی- حضوری
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۵۰

 • دکتر امیررضا فرهود

  دکتر امیررضا فرهود

  متخصص ارتوپدی
  استادیار
  نوبت دهی: تلفنی
  تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۲۵ – ۶۶۵۸۱۴۲۰

 • دکتر رضا توکلی زاده

  دکتر رضا توکلی زاده

 • دکتر صدیقه برنا

  دکتر صدیقه برنا

  فلوشیپ پریناتولوژی
  استاد
  نوبت دهی: تلفنی- حضوری
  تلفن تماس ۶۱۱۹۲۲۵۰