مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

درمانگاه ارتوپدی

 

مکان درمانگاه در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره): جنب ساختمان مرکز تحقیقات مغز و اعصاب ایران – طبقه زیر زمین

 

مکان درمانگاه در کلینیک استاد دکتر یلدا: انتهای بلوار کشاورز- خارج از مجتمع بیمارستانی -طبقه سوم

 

نوبت دهی درمانگاه: تلفنی – اینترنتی                                                         روزهای ویزیت: شنبه لغایت پنجشنبه   

ساعت کار درمانگاه: صبح ها از ساعت: ۸  —  عصرها از ساعت: ۱۴

کلینیک استاد دکتر یلدا:۶۱۱۹۳۰۰۶-۶۱۱۹۳۰۰۸- ۰۲۱

 

 


 

 

دکتر محمد جواد مرتضوی

دکتر محمد جواد مرتضوی

فلوشیپ جراحی هیپ و لگن
استاد
نوبت دهی: تلفنی
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۲۵ – ۶۶۵۸۱۴۲۰

دکتر محمود فرزان

دکتر محمود فرزان

فوق تخصص جراحی مچ دست
استاد
نوبت دهی: تلفنی
شماره تماس:۶۶۵۸۱۴۲۰ –۶۱۱۹۲۲۲۵

دکتر تقی بغدادی

دکتر تقی بغدادی

فلوشیپ ارتوپدی اطفال
استاد
نوبت دهی: تلفنی
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۲۵ – ۶۶۵۸۱۴۲۰

دکتر رامین اسپندار

دکتر رامین اسپندار

فلوشیپ جراحی پا و مچ پا
دانشیار
نوبت دهی: تلفنی
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۲۵ – ۶۶۵۸۱۴۲۰

دکتر بابک میرزاشاهی

دکتر بابک میرزاشاهی

فلوشیپ جراحی ستون فقرات
دانشیار
نوبت دهی: تلفنی
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۲۵ – ۶۶۵۸۱۴۲۰

دکتر محمدحسن کاسب

دکتر محمدحسن کاسب

فلوشیپ جراحی زانو
دانشیار
نوبت دهی: تلفنی
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۲۵ – ۶۶۵۸۱۴۲۰

دکتر صادق صابری

دکتر صادق صابری

فلوشیپ تومورهای استخوانی
دانشیار
نوبت دهی: تلفنی
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۲۵ – ۶۶۵۸۱۴۲۰

دکتر محمدرضا گیتی

دکتر محمدرضا گیتی

فلوشیپ جراحی شانه
دانشیار
نوبت دهی: تلفنی
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۲۵ – ۶۶۵۸۱۴۲۰

دکتر محمد آیتی فیروزآبادی

دکتر محمد آیتی فیروزآبادی

فلوشیپ جراحی زانو
استادیار
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۲۵ – ۶۶۵۸۱۴۲۰
نوبت دهی تلفنی کلینیک یلدا:۴۵۶۱۷۷۷۸
۶۱۱۹۳۰۰۶-۶۱۱۹۳۰۰۸

دکتر سید هادی کلانتر

دکتر سید هادی کلانتر

متخصص ارتوپدی
استادیار
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۲۵ – ۶۶۵۸۱۴۲۰
نوبت دهی تلفنی کلینیک یلدا:۴۵۶۱۷۷۷۸
۶۱۱۹۳۰۰۶-۶۱۱۹۳۰۰۸

دکتر نیما باقری

دکتر نیما باقری

متخصص ارتوپدی،کتف،شانه،آرنج
استادیار
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۲۵ – ۶۶۵۸۱۴۲۰
نوبت دهی تلفنی کلینیک یلدا:۴۵۶۱۷۷۷۸
۶۱۱۹۳۰۰۶-۶۱۱۹۳۰۰۸

دکتر محمد زارعی

دکتر محمد زارعی

متخصص ارتوپدی،فلوشیپ جراحی ستون فقرات و زانو
استادیار
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۲۵ – ۶۶۵۸۱۴۲۰
نوبت دهی تلفنی کلینیک یلدا:۴۵۶۱۷۷۷۸
۶۱۱۹۳۰۰۶-۶۱۱۹۳۰۰۸

دکتر مهدی رضایی

دکتر مهدی رضایی

متخصص ارتوپدی،زانو
استادیار
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۲۵ – ۶۶۵۸۱۴۲۰
نوبت دهی تلفنی کلینیک یلدا:۴۵۶۱۷۷۷۸
۶۱۱۹۳۰۰۶-۶۱۱۹۳۰۰۸

دکتر محمد مهدی ابراهیمی نسب

دکتر محمد مهدی ابراهیمی نسب

متخصص ارتوپدی
استادیار
نوبت دهی: تلفنی
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۲۵ – ۶۶۵۸۱۴۲۰

دکتر سروش بغدادی

دکتر سروش بغدادی

متخصص ارتوپدی
استادیار
نوبت دهی: تلفنی
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۲۵ – ۶۶۵۸۱۴۲۰

دکتر امیررضا فرهود

دکتر امیررضا فرهود

متخصص ارتوپدی
استادیار
نوبت دهی: تلفنی
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۲۵ – ۶۶۵۸۱۴۲۰