مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

درمانگاه چشم پزشکی

 

 

مکان درمانگاه در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره): ساختمان مرکز تحقیقات مغز و اعصاب ایران 

 

نوبت دهی درمانگاه: تلفنی – حضوری

 

روزهای ویزیت: یکشنبه و جهارشنبه

 

ساعت کار درمانگاه: ۱۲-۸

 

تلفن تماس جهت نوبت  دهی: ۶۱۱۹۲۰۷۳-۰۲۱

 

 


 

 

دکتر محمدباقر رجبی

دکتر محمدباقر رجبی

متخصص چشم پزشکی
استادیار
نوبت دهی: تلفنی-حضوری
تلفن تماس: ۶۱۱۹۲۰۷۳-۰۲۱