مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

درمانگاه جراحی مغز و اعصاب

 

مکان درمانگاه در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره):  جنب ساختمان مرکز تحقیقات مغز و اعصاب ایران- طبقه زیرزمین

 

مکان درمانگاه در کلینیک استاد دکتر یلدا: انتهای بلوار کشاورز- خارج از مجتمع بیمارستانی

 

نوبت دهی درمانگاه: تلفنی – حضوری- اینترنتی                                                         روزهای ویزیت: شنبه لغایت چهارشنبه  

ساعت کار درمانگاه: صبح ها از ساعت: ۸ -۱۳ —  عصرها از ساعت: ۱۴

 

تلفن تماس جهت نوبت  دهی:

مجتمع بیمارستانی: ۶۱۱۹۲۲۳۵                 کلینیک استاد دکتر یلدا: ۶۱۱۹۳۰۰۹-۶۱۱۹۳۰۱۰-۴۵۶۱۷۷۷۸

 

 


 

 

دکتر هوشنگ صابری

دکتر هوشنگ صابری

متخصص جراحی مغز و اعصاب
استاد
نوبت دهی:حضوری-تلفنی
شماره تماس:۶۱۱۹۲۲۳۵
روزحضور:یک شنبه صبح-ساعت ۸

دکتر عبدالرضا شیخ رضایی

دکتر عبدالرضا شیخ رضایی

متخصص جراحی مغز و اعصاب
دانشیار
نوبت دهی: تلفنی- حضوری
روزحضور: شنبه صبح-ساعت ۸
تلفن تماس: ۶۱۱۹۲۲۳۵

دکتر مهدی زینلی زاده

دکتر مهدی زینلی زاده

متخصص جراحی مغز و اعصاب
دانشیار
نوبت دهی: حضوری- تلفنی
شماره تماس:۶۱۱۹۲۲۳۵
روزحضور:دو شنبه صبح-سه شنبه عصر
ساعت حضور:صبح از ساعت ۸- عصر از ساعت ۱۴

دکتر محمدعلی بیطرف

دکتر محمدعلی بیطرف

متخصص جراحی مغز و اعصاب
استادیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۳۵
روزحضور:چهارشنبه صبح ساعت ۸

دکتر نیما استادرحیمی

دکتر نیما استادرحیمی

متخصص جراحی مغز واعصاب و ستون فقرات
استادیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری-اینترنتی
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۳۵
تلفن تماس کلینیک یلدا:
۶۱۱۹۳۰۰۹-۶۱۱۹۳۰۱۰-۴۵۶۱۷۷۷۸

دکتر امیرحسین جوادی

دکتر امیرحسین جوادی

متخصص جراحی مغز واعصاب و
فلوشیپ جراحی نومورمغز وستون فقرات
استادیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری- اینترنتی
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۳۵
تلفن تماس کلینیک یلدا:
۶۱۱۹۳۰۰۹-۶۱۱۹۳۰۱۰-۴۵۶۱۷۷۷۸

دکتر سهیل نادری

دکتر سهیل نادری

متخصص جراحی مغز و اعصاب و فلوشیپ نورواینترونشن
استادیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری-اینترنتی
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۳۵
تلفن تماس کلینیک یلدا:
۶۱۱۹۳۰۰۹-۶۱۱۹۳۰۱۰-۴۵۶۱۷۷۷۸