مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

درمانگاه داخلی مغز و اعصاب

 

مکان درمانگاه در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره): ساختمان مرکز تحقیقات مغز و اعصاب ایران- طبقه اول

 

مکان درمانگاه در کلینیک استاد دکتر یلدا: انتهای بلوار کشاورز- خارج از مجتمع بیمارستانی

 

نوبت دهی درمانگاه: تلفنی – حضوری- اینترنتی                                                         روزهای ویزیت: شنبه لغایت چهارشنبه  

ساعت کار درمانگاه: صبح ها از ساعت: ۸ -۱۳ —  عصرها از ساعت: ۱۴-۱۶

 

تلفن تماس جهت نوبت  دهی:

مجتمع بیمارستانی: ۶۶۵۸۱۴۲۰                 کلینیک استاد دکتر یلدا: ۴۵۶۱۷۷۷۸- ۶۱۱۹۳۰۰۹-۶۱۱۹۳۰۱۰ -۰۲۱

 


 

 

دکتر محمدحسین حریرچیان

دکتر محمدحسین حریرچیان

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
(جنرال-MS)
استاد
نوبت دهی :تلفنی
تلفن تماس:۶۶۵۸۱۴۲۰

دکتر مژده قبایی

دکتر مژده قبایی

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
(جنرال-استروک)
استاد
نوبت دهی: تلفنی- حضوری
تلفن تماس:۶۶۵۸۱۴۲۰

دکتر پیام صراف

دکتر پیام صراف

فلوشیپ نوروماسکولار
دانشیار
نوبت دهی: تلفنی- حضوری
تلفن تماس:۶۶۵۸۱۴۲۰

دکتر عباس تفاخری

دکتر عباس تفاخری

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
(جنرال-اپی لپسی)
دانشیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری
تلفن تماس:۶۶۵۸۱۴۲۰

دکتر مرتضی حیدری

دکتر مرتضی حیدری

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان
دانشیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری-اینترنتی
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۶۸
تلفن تماس کلینیک یلدا:
۴۵۶۱۷۷۷۸-۶۱۱۹۳۰۱۳-۶۱۱۹۳۰۱۴

دکتر سکینه رنجی بوراچالو

دکتر سکینه رنجی بوراچالو

متخصص بیماریهای مغز واعصاب
(الکتروآنستالوگرافی و نوار عصب وعضله)
استادیار
نویت دهی:تلفنی-حضوری-اینترنتی
تلفن تماس:۶۶۵۸۱۴۲۰
روزحضوردرکلینیک یلدا:روزدوشنبه
تلفن تماس کلینیک یلدا:
۴۵۶۱۷۷۷۸-۶۱۱۹۳۰۰۹-۶۱۱۹۳۰۱۰

دکتر زهرا وهابی

دکتر زهرا وهابی

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
استادیار
نوبت دهی:تلفنی-اینترنتی
روز حضور:دوشنبه
تلفن تماس کلینیک یلدا:
۴۵۶۱۷۷۷۸-۶۱۱۹۳۰۰۹-۶۱۱۹۳۰۱۰

دکتر حامد امیری فرد

دکتر حامد امیری فرد

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
استادیار
نوبت دهی:تلفنی- حضوری
روزحضور:
کلینیک یلدا-یکشنبه ساعت۱۴
درمانگاه مغزو اعصاب-دوشنبه ساعت۱۴
تلفن تماس:۶۶۵۸۱۴۲۰
تلفن تماس کلینیک یلدا:۴۵۶۱۷۷۷۸

دکتر محمد صیادنصیری

دکتر محمد صیادنصیری

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
استادیار
نوبت دهی:تلفنی- حضوری
تلفن تماس:۶۶۵۸۱۴۲۰

دکتر آفاق گرجانی

دکتر آفاق گرجانی

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
استادیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری
تلفن تماس:۶۶۵۸۱۴۲۰