مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

درمانگاه پزشکی قانونی

 

 

مکان درمانگاه: ساختمان مرکز تحقیقات مغز و اعصاب ایران واقع در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

 

نوبت دهی درمانگاه: حضوری- روزانه

 

روزهای ویزیت: شنبه لغایت جمعه

 

ساعت کاردرمانگاه: صبح ها ۱۲-۸   — روزهای زوج:۱۶-۱۴

 

تلفن تماس جهت نوبت  دهی: ۶۱۱۹۲۰۶۵-۰۲۱

 

 


 

دکتر میترا اخلاقی

دکتر میترا اخلاقی

متخصص پزشکی قانونی

دانشیار

نوبت دهی:تلفنی-حضوری

تلفن تماس: ۶۱۱۹۲۰۶۵-۰۲۱

دکتر فرینار موسوی

دکتر فرینار موسوی

متخصص پزشکی قانونی

استادیار

نوبت دهی:تلفنی-حضوری

تلفن تماس: ۶۱۱۹۲۰۶۵-۰۲۱

دکتر مظاهر قربانی

دکتر مظاهر قربانی

متخصص پزشکی قانونی

استادیار

نوبت دهی:تلفنی-حضوری

تلفن تماس: ۶۱۱۹۲۰۶۵-۰۲۱

دکتر مریم رضائی

دکتر مریم رضائی

متخصص پزشکی قانونی

استادیار

نوبت دهی:تلفنی-حضوری

تلفن تماس: ۶۱۱۹۲۰۶۵-۰۲۱