مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

درمانگاه جراحی قلب

 

 

مکان درمانگاه: طبقه دوم ساختمان مرکز تحقیقات مغز و اعصاب ایران واقع در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

 

نوبت دهی درمانگاه: اینترنتی و حضوری

 

ساعت کار درمانگاه:  ساعت ۱۴

 

 

 

 


 

 

دکتر مهرداد صالحی

دکتر مهرداد صالحی

فوق تخصص جراحی قلب
استاد
نوبت دهی:تلفنی-حضوری
شماره تماس:۶۱۱۹۲۲۳۱

دکتر محمدرضا میرزا آقایان

دکتر محمدرضا میرزا آقایان

متخصص جراحی قلب اطفال
دانشیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۳۱

دکتر علیرضا بخشنده

دکتر علیرضا بخشنده

فوق تخصص جراحی قلب
دانشیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۳۱

دکتر مهرزاد رحمانیان

دکتر مهرزاد رحمانیان

فوق تخصص جراحی قلب
استادیار
انوبت دهی:تلفنی -حضوری
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۳۱

دکتر کیوان سبحانیان

دکتر کیوان سبحانیان

فوق تخصص جراحی قلب
استادیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۳۱