مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

درمانگاه جراحی عمومی

 

مکان درمانگاه در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره): ساختمان مرکز تحقیقات مغز و اعصاب ایران- طبقه دوم

 

مکان درمانگاه در کلینیک استاد دکتر یلدا: انتهای بلوار کشاورز- خارج از مجتمع بیمارستانی

 

نوبت دهی درمانگاه: تلفنی – حضوری- اینترنتی                                                         روزهای ویزیت: شنبه لغایت چهارشنبه  

ساعت کار درمانگاه: صبح ها از ساعت: ۸ -۱۳ 

 

تلفن تماس جهت نوبت  دهی:

مجتمع بیمارستانی: ۶۱۱۹۲۲۳۱                 کلینیک استاد دکتر یلدا: ۶۱۱۹۲۹۹۸-۶۱۱۹۲۹۹۹-۴۵۶۱۷۷۷۸

 


 

 

دکتر محمدرضا کرامتی

دکتر محمدرضا کرامتی

فلوشیپ جراحی کولورکتال
دانشیار
نوبت دهی: تلفنی-اینترنتی
تلفن تماس کلینیک یلدا:
۶۱۱۹۳۰۰۹-۶۱۱۹۳۰۱۰-۴۵۶۱۷۷۷۸
روزحضورکلینیک یلدا:چهارشنبه

دکتر علیرضا کاظمینی

دکتر علیرضا کاظمینی

فلوشیپ جراحی کولورکتال
دانشیار
نوبت دهی:تلفنی-اینترنتی
تلفن تماس کلینیک یلدا:
۶۱۱۹۲۹۹۶-۶۱۱۹۲۹۹۷-۴۵۶۱۷۷۷۸
روزحضور:شنبه

دکتر مرتضی نوع پرست

دکتر مرتضی نوع پرست

فوق تخصص جراحی عروق
دانشیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری-اینترنتی
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۳۱
روزحضور:یکشنبه ساعت ۸ صبح
تلفن تماس کلینیک یلدا:
۶۱۱۹۲۹۹۶-۶۱۱۹۲۹۹۷-۴۵۶۱۷۷۷۸

دکتر سید روح الله میری

دکتر سید روح الله میری

متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی سرطان و پستان
استادیار
نوبت دهی:تلفنی-اینترنتی
تلفن تماس کلینیک یلدا:
۶۱۱۹۳۰۰۹-۶۱۱۹۳۰۱۰-۴۵۶۱۷۷۷۸
روزحضورکلینیک یلدا:شنبه

دکتر فرامرز کریمیان

دکتر فرامرز کریمیان

متخصص جراحی عمومی
دانشیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۳۱
روزحضور:یکشنبه ساعت ۸ صبح

دکترنرجس محمدزاده

دکترنرجس محمدزاده

متخصص جراحی عمومی
استادیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۳۱
روزحضور:شنبه ساعت ۸صبح

دکتر امیرمحسن جلائی فر

دکتر امیرمحسن جلائی فر

فلوشیپ جراحی سرطان
دانشیار
نوبت دهی:تلفنی-اینترنتی
تلفن تماس کلینیک یلدا:
۶۱۱۹۲۹۹۶-۶۱۱۹۲۹۹۷-۴۵۶۱۷۷۷۸
روزحضور:سه شنبه

دکتر محسن احمدی تفتی

دکتر محسن احمدی تفتی

متخصص جراحی عمومی
استادیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری-اینترنتی
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۳۱
روزحضور:چهرشنبه ساعت ۸صبح
تلفن تماس کلینیک یلدا:
۶۱۱۹۲۹۹۶-۶۱۱۹۲۹۹۷-۴۵۶۱۷۷۷۸

دکتر بهنام بهبودی

دکتر بهنام بهبودی

متخصص جراحی عمومی(جراحی روده)
استادیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری-اینترنتی
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۳۱
روزحضور:دوشنبه ساعت ۸ صبح
روزحضورکلینیک یلدا: دوشنبه
تلفن تماس کلینیک یلدا:
۶۱۱۹۲۹۹۶-۶۱۱۹۲۹۹۷-۴۵۶۱۷۷۷۸

دکتر فخرالدین کیانی

دکتر فخرالدین کیانی

متخصص جراحی عمومی
استادیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۳۱
روزحضور:سه شنبه ساعت ۸ صبح

دکتر حسین گندمکار

دکتر حسین گندمکار

متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ جراحی سرطان
برد تخصصی جراحی عمومی و لاپاراسکوپی
استادیار
نوبت دهی:تلفنی-اینترنتی
تلفن تماس کلینیک یلدا:
۶۱۱۹۳۰۰۰-۶۱۱۹۳۰۰۱-۴۵۶۱۷۷۷۸

دکتر فرزاد واقف داوری

دکتر فرزاد واقف داوری

متخصص جراحی عمومی،فلوشیپ جراحی آنکولوژی
استادیار
نوبت دهی:تلفنی-اینترنتی
تلفن تمای کلینیک یلدا:
۶۱۱۹۲۹۹۸-۶۱۱۹۲۹۹۹-۴۵۶۱۷۷۷۸