مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

برگزاری کارگاه آموزشی ایمنی و سلامت شغلی درمجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)  

به همت سوپروایزران آموزش پرستاری مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) کارگاه آموزشی ایمنی و سلامت شغلی ویژه پرستاران،در این مرکز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)،  کارگاه آموزشی ایمنی و سلامت شغلی ویژه پرستاران سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ به‌صورت حضوری با مشارکت جمعی از   پرستاران شاغل درمجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)  برگزار شد.
در این ککارگاه مباحثی از قبیل اصول ایمنی شغلی، نحوه پیشگیری از آسیب های شغلی، عوامل زیان آور در محیط شغلی، نحوه مدیریت حوادث شغلی و سایر موضوعات مرتبط مطرح شد.
مدرس این کارگاه مهندس اعظم کریمی، مسئول بهداشت حرفه ای مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)بود.


برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه انترال و پارنترال درمجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

به همت سوپروایزران آموزش پرستاری مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) کارگاه آموزشی تغذیه انترال و پارنترال در این مرکز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، کارگاه آموزشی تغذیه انترال و پارنترال  به‌صورت حضوری با مشارکت جمعی از پرستاران شاغل درمجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)  برگزار شد.
در این وبینار مباحثی از قبیل اصول و مفاهیم تغذیه ، فواید و اندیکاسیون های تغذیه ، نحوه انجام تغذیه انترال و پارنترال و سایر موضوعات مرتبط مطرح شد.
مدرس این کارگاه دکتر مهسا ملک احمدی مسئول واحد تغذیه بالینی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) بود.


برگزاری کارگاه های حمایت حیاتی پایه (BLS) ویژه کارآموزان داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

به همت معاونت امور دانشگاهی مجتمع و به منظور ارتقاء مهارت های عملی احیای قلبی- ریوی (CPR) پایه کارآموزان داخلی، ۸ دوره کارگاه حمایت حیاتی پایه (BLS) برای ۱۰۴ نفر از کارآموزان داخلی شامل دانشجویان بین الملل در ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد به مدت هشت هفته در روزهای یکشنبه در مرکز مهارت های بالینی مجتمع برگزار گردید.
در این کارگاه ها ضمن آشنایی فراگیران با الگوریتم BLS در خارج از بیمارستان و محیط بیمارستان، مهارت های عملی شامل: تکنیک صحیح و اصولی فشردن قفسه سینه، انواع مانورهای باز کردن راه هوایی و برطرف کردن خفگی با جسم خارجی(FBAO)، انجام تهویه تنفسی با استفاده از ماسک جیبی و BVM و نحوه بکارگیری و استفاده از دستگاه دفیبریلاتور خارجی خودکار(AED) به صورت شبیه سازی و انجام مهارت ها توسط بر روی مانکن های آموزشی به کلیه فراگیران آموزش داده شد.
این کارگاه های آموزشی تحت نظارت سرکار خانم دکتر رحیمی و با تدریس دکتر سالاری، مسئول مرکز مهارت های بالینی مجتمع برگزار گردید.


برگزاری کارگاه آموزشی کنترل عفونت و بهداشت دست درمجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

به همت سوپروایزران آموزش پرستاری مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) کارگاه آموزشی کنترل عفونت و بهداشت دست در این مرکز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)،  کارگاه آموزشی کنترل عفونت و بهداشت دست شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱به‌صورت حضوری با مشارکت جمعی از پرستاران شاغل درمجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)  برگزار شد.
در این وبینار مباحثی از قبیل اصول و مفاهیم کنترل عفونت، بهداشت دست، نحوه استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی و سایر موضوعات مرتبط مطرح شد.
مدرس این کارگاه دکتر اسمعیل محمد نژاد سوپروایزر کنترل عفونت مجتمع بود.


برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت محیط، ایمنی و سلامت شغلی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

با هماهنگی سوپروایزران آموزش پرستاری و کارشناسان واحدهای بهداشت محیط و طب کار مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) کارگاه آموزشی بهداشت، ایمنی و سلامت شغلی ویژه کمک بهیاران این مرکز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با هماهنگی سوپروایزران آموزش پرستاری مجتمع و در راستای توانمندسازی کمک بهیاران چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ کارگاه آموزشی بهداشت محیط، ایمنی و سلامت در این مرکز برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی مهندس سمیه رباط میلی مسئول واحد بهداشت محیط و مهندس مینا شوقی کارشناس واحد طب کار مباحثی چون کلیات بهداشت محیط، نحوه صحیح ضدعفونی سطوح و وسایل، رقیق‌سازی محلول‌های ضدعفونی، اصول ایمنی شغلی، پیشگیری از آسیب‌های شغلی، عوامل زیان‌آور در محیط شغلی، مدیریت حوادث شغلی و … را به جمعی از کمک بهیاران توضیح دادند.


کلیپ ویدئو : برگزاری “وبینار آموزشی طغیان جدید هپاتیت حاد با منشأ ناشناخته” درمجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

کلیپ ویدئو 

در این وبینار آموزشی دکتر سید علی دهقان منشادی رئیس مجتمع، دانشیار گروه بیماری‌های عفونی و سرپرست مرکز تحقیقات ایدز، دکتر فرشاد علامه معاون آموزشی دانشگاه و فوق تخصص گوارش، دکتر محمدرضا صالحی معاون امور دانشگاهی و متخصص گروه بیماری‌های عفونی و دکتر محسن میدانی متخصص عفونی و عضو هیئت‌علمی گروه بیماری‌های عفونی حضور داشتند .


برگزاری “وبینار آموزشی طغیان جدید هپاتیت حاد با منشأ ناشناخته” درمجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

“وبینار آموزشی طغیان جدید هپاتیت حاد با منشأ ناشناخته” باهدف آگاهی سازی و آشنایی گروه‌های مختلف کادر درمان با طغیان جدید که در چند کشور اروپایی و همچنین ایالات‌متحده آمریکا گزارش شده است درمجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، به همت معاونت امور دانشگاهی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره )سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ “وبینار آموزشی طغیان جدید هپاتیت حاد با منشأ ناشناخته “درمجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد.
با توجه به تجربیات به‌دست‌آمده از همه‌گیری کرونا در این وبینار برافزایش آگاهی و آماده شدن برای مواجهه با طغیان احتمالی بیماری هپاتیت حاد با منشأ ناشناخته تاکید شد.
در این وبینار آموزشی دکتر سید علی دهقان منشادی رئیس مجتمع، دانشیار گروه بیماری‌های عفونی و سرپرست مرکز تحقیقات ایدز، دکتر فرشاد علامه معاون آموزشی دانشگاه و فوق تخصص گوارش، دکتر محمدرضا صالحی معاون امور دانشگاهی و متخصص گروه بیماری‌های عفونی و دکتر محسن میدانی متخصص عفونی و عضو هیئت‌علمی گروه بیماری‌های عفونی حضور داشتند.

 


مانور دورمیزی رزمایش شهدای خدمت و سلامت در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد

فیلم مانور دورمیزی 

به فرماندهی دکتر سید علی دهقان منشادی رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) مانور دورمیزی اعضای تیم بحران این مرکز در راستای برگزاری رزمایش شهدای خدمت و سلامت با هماهنگی سازمان اورژانس کشور و معاونت درمان دانشگاه با موفقیت اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) سه‌شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰ در راستای برگزاری مانور دور میزی رزمایش شهدای خدمت و سلامت که با هماهنگی سازمان اورژانس کشور و مشارکت ۲۰ دستگاه اجرایی و سازمان امدادی ازجمله دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی و البرز اجرا شد؛ تیم بحران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) به فرماندهی دکتر سید علی دهقان منشادی رئیس و اعضای اصلی چارت بحران مجتمع در سوله بحران(EOC) این مرکز، فوری تشکیل و با هماهنگی ستاد بحران دانشگاه نحوه تشکیل کارگروه ها، هماهنگی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های ضروری مدیریت حادثه های فرضی انفجار در پاساژ علاء الدین وتصادف در خیابان های استاد معین و ستاری روبه روی پاساژ کوروش تهران بزرگ، تمرین و آمادگی سطوح مختلف مدیریتی، امنیتی، درمانی، خدمات و پشتیبانی مجتمع در پذیرش آسیب دیدگان فرضی این حوادث ارزیابی شد.

با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی و موقعیت سیاسی، اقتصادی و جمعیتی، کشور ایران یکی از نقاط آسیب‌پذیر در رویارویی با حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی است. این رزمایش باهدف بهبود آمادگی دستگاه‌ها و سازمان‌های امدادی در کلان‌شهرها به‌منظور پاسخ مؤثر به بحران‌های احتمالی و کمک به ارتقای کمی و کیفی مهارت‌ها و ظرفیت‌های موجود برنامه‌ریزی و اجرا شد.

 

 

 

 

 


کلاس آموزش کاربری و نگهداشت تجهیزات پزشکی درمجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد

با توجه به گسترده بودن خدمت‌رسانی بخش اورژانس و  همچنین اهمیت  کاربری بهینه و نگهداری مناسب از تجهیزات سرمایه‌ای کلاس آموزش کاربری و نگهداشت تجهیزات پزشکی درمجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، با همکاری واحد مهندسی پزشکی و گروه پرستاری اورژانس مجتمع کلاس آموزش کاربری و نگهداشت تجهیزات پزشکی سه‌شنبه  ۱۴ دی ۱۴۰۰ در سالن اجتماعات اورژانس برگزار شد.
این کلاس  با مشارکت جمعی از پرستاران، کمک بهیاران و کارکنان اورژانس مجتمع برگزار و مباحثی از قبیل آموزش کاربری و نگهداشت دستگاه‌های الکتروشوک ، دستگاه‌های مانیتورینگ علائم حیاتی و الکتروکاردیوگراف ، ارائه خدمات درمانی باکیفیت در بیماران بخش اورژانس و همچنین نگهداری صحیح و افزایش طول عمر تجهیزات پزشکی و افزایش ایمنی بیماران و… آموزش داده شد.
توضیح اینکه  مدرسین این کلاس آموزش کارشناسان تجهیزات پزشکی مجتمع و نمایندگان شرکت مربوطه بودند.


وبینار آموزشی مدیریت تروما در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد

سوپروایزران آموزشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) آموزش مجازی مدیریت تروما در پرستاری را برگزار کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) وبینار آموزشی مدیریت تروما دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰ با برنامه ریزی و هماهنگی سوپروایزران آموزشی و مشارکت جمعی از پرستاران مجتمع برگزار شد.
حسین کرمی جزه، سوپروایزر آموزشی مجتمع در این وبینار از مراقبت های تخصصی پرستاری در تروما، اهمیت مدیریت تروما، Primary Survey، ABCDE Approach  و … سخن گفت.