مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

آگهی مزایده داخلی فروش اموال اسقاط و ضایعات و آهن‌آلات فرسوده مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در نظر دارد، اموال اسقاط و ضایعات و آهن‌آلات ساختمانی فرسوده و اموال اسقاط غیرقابل استفاده خود را بر اساس قوانین و مقررات جاری از طریق مزایده داخلی به اشخاص حقیقی و حقوقی به فروش برساند.

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، علاقه‌مندان می‌توانند جهت بازدید از اموال اسقاط و ضایعات فرسوده تا پایان وقت اداری روز پنج‌شنبه ۲۰ آذرماه ۹۹ به مسئول اموال مجتمع (رضائی نژاد) واقع در  ساختمان ولیعصر (عج)، طبقه  همکف و جهت دریافت و تحویل اسناد به حراست مجتمع مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۶۱۱۹۲۸۵۸ تماس حاصل فرمایند.


آگهی مزایده ماشین های فروش اتوماتیک مواد غذایی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در نظر دارد . امتیاز استقرار ماشین های فروش اتوماتیک مواد غذایی در مجتمع را برای مدت یک سال به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت از طریق مزایده واگذار کند.

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، علاقه‌مندان می‌توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مزایده از تاریخ یکشنبه پنجم مردادماه به مدت سه روز از ساعت ۹ تا ۱۳ به امور قراردادهای مجتمع  (واقع در ساختمان شماره یک اتاق ۱۱) مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۶۱۱۹۲۷۹۵ تماس حاصل فرمایند.


مزایده داخلی فروش اموال اسقاط و ضایعات و آهن آلات فرسوده

 

 

مزایده داخلی فروش اموال اسقاط و ضایعات و آهن آلات فرسوده مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

 


مزایده داخلی فروش اموال اسقاط، ضایعات و آهن آلات فرسوده مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

 

مزایده داخلی فروش اموال اسقاط ، ضایعات و آهن آلات فرسوده مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)