مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

فراخوان جذب نیروی شرکتی در کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج)

به اطلاع می رسانیم کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج) در نظر دارد برای تکمیل کادر حرفه ای خود در مشاغل کارشناس پرستاری، کارشناس بیهوشی، کارشناس اتاق عمل و کمک پرستار به صورت شرکتی نیرو جذب نماید.

متقاضیان برای تکمیل اطلاعات و ارائه مدارک خود می توانند همه روزه در ساعات اداری ( ۷:۳۰ لغایت ۱۴:۳۰) به واحد امور اداری مراجعه و یا با شماره ۰۲۱۶۱۱۹۲۷۱۲  تماس بگیرند.

 


  مزایده فضای ارائه خدمات کپی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در نظر دارد، «فضای ارائه خدمات کپی» این مجتمع را برای مدت یک سال به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت از طریق مزایده و در قالب قرارداد اجاره واگذار نماید.
متقاضیان می‌توانند جهت آگاهی، دریافت و تحویل اسناد مزایده از سه شنبه ۵ اردیبهشت لغایت پنجشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲  به مدت سه روز از ساعت ۹ تا ۱۲ به امور قراردادهای مجتمع  مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های امور قراردادهای مجتمع ۶۱۱۹۲۴۹۷  و ۰۹۹۱۴۸۸۷۲۳۱ تماس حاصل نمایند.

قرارداد:

https://ikhc.tums.ac.ir/wp-content/uploads/2023/04/قرارداد-۲.pdf

شرایط اختصاصی کپی:

https://ikhc.tums.ac.ir/wp-content/uploads/2023/04/شرایط-اختصاصی-کپی-۱۴۰۲-۱.pdf

 

 

 


  مزایده داخلی فروش اموال  اسقاط و ضایعات و آهن آلات فرسوده مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

 

مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد . اموال اسقاط و ضایعات و آهن آلات ساختمانی فرسوده و اموال اسقاط غیرقابل استفاده خود را با استناد به بخشنامه دانشگاه به شماره ۷۱۵۱/۱۱۰/د/۹۵مورخ  ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ براساس قوانین و مقررات جاری از طریق مزایده داخلی به اشخاص حقیقی و حقوقی به فروش برساند .

متقاضیان می توانند جهت شرکت در مزایده  ازاموال اسقاط  و ضایعات فرسوده در ساعت اداری بازدید به عمل آورند. در ضمن شرایط پذیرش قیمت پیشنهادی شرکت کنندگان ، امضاء فرم شرایط مزایده و پرداخت مبلغ سپرده به حساب دانشگاه  که در شرایط مزایده قید شده و ثبت مبلغ پیشنهادی در فرم می باشد . متقاضیان جهت بازدید ، در یافت و تحویل اسناد به ساختمان ولیعصر (عج) ، طبقه  همکف ، اتاق مسئول اموال مجتمع (رضائی نژاد) مراجعه کنند . شماره تماس ۶۱۱۹۲۸۵۸    مبلغ پایه اموال اسقاط و ضعایعات آهن آلات کیلویی ۰۰۰/۱۰۰ ریال ، مبلغ پایه ضایعات آلو مینیوم ۰۰۰/۶۵۰ریال می باشد

 مهلت تحویل پیشنهادها و اسناد تا پایان وقت اداری روزپنج شنبه  ۲۷/۱۱/۱۴۰۱ می باشد .

 


  مزایده داخلی فروش  مرحله دوم یک دستگاه اتو کلاو ۵۰۰ لیتری سازگار  

 

مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد . یک دستگاه اتو کلاو ۵۰۰ لیتری سازگار غیرقابل استفاده خود را  با استناد به بخشنامه دانشگاه  و براساس قوانین و مقررات جاری از طریق مزایده داخلی به اشخاص حقیقی و حقوقی به فروش برساند .

متقاضیان می توانند جهت بازدید از دستگاه و دریافت اسناد  مربوطه در ساعت اداری  به ساختمان ولیعصر (عج) ، طبقه  همکف ، اتاق مسئول اموال مجتمع (رضائی نژاد)  مراجعه کنند . شماره تماس ۶۱۱۹۲۸۵۸

 

 مهلت تحویل پیشنهادها و اسناد تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه ۱۵/۰۴/۱۴۰۱ می باشد .


  مزایده داخلی فروش  یک دستگاه اتو کلاو ۵۰۰ لیتری سازگار  

مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد . یک دستگاه اتو کلاو ۵۰۰ لیتری سازگار غیرقابل استفاده خود را  با استناد به بخشنامه دانشگاه  و براساس قوانین و مقررات جاری از طریق مزایده داخلی به اشخاص حقیقی و حقوقی به فروش برساند .

متقاضیان می توانند جهت بازدید از دستگاه و دریافت اسناد  مربوطه در ساعت اداری  به ساختمان ولیعصر (عج) ، طبقه  همکف ، اتاق مسئول اموال مجتمع (رضائی نژاد)  مراجعه کنند . شماره تماس ۶۱۱۹۲۸۵۸

 

 مهلت تحویل پیشنهادها و اسناد تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه ۰۹/۰۴/۱۴۰۱ می باشد .


فراخوان مزایده داخلی اجاره یکساله فضای استقرار ۲۰ ماشین فروش اتوماتیک مواد غذایی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) این مرکز در نظر دارد، فضای استقرار ۲۰ ماشین فروش اتوماتیک مواد غذایی را برای مدت یک سال به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت از طریق مزایده در قالب قرارداد اجاره واگذار کند.
علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از شرایط مزایده، دریافت و تحویل اسناد از تاریخ سه شنبه ۱۷ تا پنجشنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت سه روز از ساعت ۹ تا ۱۲ به واحد امور قراردادهای مجتمع واقع در ساختمان شماره یک اتاق ۱۱ مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ۶۱۱۹۲۷۹۵ و ۰۹۰۳۶۲۵۷۱۸۷ تماس حاصل نمایند.

فایل شرایط مزایده 


فراخوان مزایده داخلی فروش  اموال اسقاط، ضایعات و آهن آلات مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) این مرکز در نظر دارد، اموال اسقاط، ضایعات و آهن آلات ساختمانی فرسوده و اموال اسقاط غیرقابل استفاده خود را با استناد به بخشنامه دانشگاه علوم پزشکی تهران، بر اساس قوانین و مقررات جاری از طریق مزایده داخلی به اشخاص حقیقی و حقوقی به فروش برساند.
علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از اموال اسقاط، ضایعات فرسوده و دریافت اسناد مزایده به ساختمان ولیعصر (عج)، طبقه  همکف، اتاق مسئول اموال مجتمع (رضایی نژاد) مراجعه کنند.
تلفن تماس برای کسب اطلاعات بیشتر ۰۲۱۶۱۱۹۲۸۵۸ بوده و مهلت ارائه پیشنهادها و تکمیل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ است.


آگهی مزایده داخلی فروش  یک دستگاه سی آرم درمجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در نظر دارد، یک دستگاه سی آرم مارک GE  مدل OEC 7700    غیرقابل استفاده خود را  با استناد به بخشنامه دانشگاه  و بر اساس قوانین و مقررات جاری از طریق مزایده داخلی به اشخاص حقیقی و حقوقی به فروش برساند.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت بازدید از دستگاه و دریافت اسناد  مربوطه تا پایان وقت اداری شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ به ساختمان ولیعصر (عج) ، طبقه  همکف ، اتاق مسئول اموال مجتمع (رضائی نژاد) مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۶۱۱۹۲۸۵۸  تماس حاصل نمایند.


آگهی مزایده فضای ارائه خدمات کپی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در نظر دارد، «فضای ارائه خدمات کپی» این مرکز را برای مدت یک سال به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت از طریق مزایده و در قالب قرارداد اجاره واگذار نماید.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت آگاهی و دریافت و تحویل اسناد مزایده از تاریخ شنبه ۲۰ فروردین تا  دوشنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱  به مدت سه روز از ساعت ۹ تا ۱۲ به مدیریت حراست مجتمع  مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های امور قراردادهای مجتمع ۶۱۱۹۲۷۹۵  و ۰۹۰۳۶۲۵۷۱۸۷ تماس حاصل نمایند.

لینک شرایط اختصاصی مزایده اجاره فضای ارائه خدمات چاپ و فتوکپی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)


مزایده داخلی فروش اموال  اسقاط و ضایعات و آهن آلات فرسوده مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد . اموال اسقاط و ضایعات و آهن آلات ساختمانی فرسوده و اموال اسقاط غیرقابل استفاده خود را با استناد به بخشنامه دانشگاه به شماره ۷۱۵۱/۱۱۰/د/۹۵مورخ  ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ براساس قوانین و مقررات جاری از طریق مزایده داخلی به اشخاص حقیقی و حقوقی به فروش برساند .

 

متقاضیان می توانند جهت بازدید از اموال اسقاط  و ضایعات فرسوده در ساعت اداری  به ساختمان ولیعصر (عج) ، طبقه  همکف ، اتاق مسئول اموال مجتمع (رضائی نژاد) و جهت در یافت و تحویل اسناد  به حراست مجتمع مراجعه کنند . شماره تماس ۶۱۱۹۲۸۵۸

 مهلت تحویل پیشنهادها و اسناد تا پایان وقت اداری روزدوشنبه  ۰۲/۱۲/۱۴۰۰ می باشد .