مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش پزشکی ورزشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

در بازدید مدیریتی از بخش پزشکی ورزشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه واحد که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، بحث و تبادل‌نظر شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریت ایمنی مجتمع از بخش پزشکی ورزشی یکشنبه ۲۶ بهمن ماه ۹۹ بازدید کرد.
در ابتدای این بازدید، کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، هدف از بازدید فوق را ارتقای ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار عنوان کرد.
سپس سرپرستار بخش پزشکی ورزشی در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، توضیحاتی ارائه داد.
در خاتمه نیز پس از بررسی راهکارهای پیشنهادی توسط تیم مدیریت ایمنی و کارکنان بخش، مصوباتی تنظیم و مقرر شد برای رفع نواقص اقدام شود.
توضیح اینکه در این بازدید دکترسیف رئیس بخش پزشکی ورزشی ، دکترمظاهری  هیئت علمی پزشکی ورزشی ، احد اکرمی جانشین مدیریت خدمات پشتیبانی، مهندس ابراهیم مقدم جانشین سرپرست دفتر فنی ، رئیسی سرپرست درمانگاه ها ، احسانی سرپرستار بخش پزشکی ورزشی، زینالی کارشناس ایمنی بیمارو سایر اعضا حضور داشتند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *