مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش طبی ۱ مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

در بازدید مدیریتی از بخش طبی ۱ مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه واحد که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، بحث و تبادل‌نظر شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریت ایمنی مجتمع از بخش طبی ۱یکشنبه ۱۲ بهمن ماه ۹۹ بازدید کرد.
در ابتدای این بازدید، کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، هدف از بازدید فوق را ارتقای ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار عنوان کرد.
سپس سرپرستار بخش طبی ۱در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، توضیحاتی ارائه داد.
در خاتمه نیز پس از بررسی راهکارهای پیشنهادی توسط تیم مدیریت ایمنی و کارکنان بخش، مصوباتی تنظیم و مقرر شد برای رفع نواقص اقدام شود.
توضیح اینکه در این بازدید احد اکرمی جانشین مدیریت خدمات پشتیبانی، فاطمه حمیدی فرمسئول و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی ، مهندس کلهرجانشین سرپرست دفتر فنی ، خانم شاه نظری مدیر امور عمومی انیستیتو کانسر، عفیفه سوپروایزر کنترل عفونت، قلی زاده سرپرستار بخش طبی ۱،  زینالی کارشناس ایمنی بیمارو سایر اعضا حضور داشتند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *