مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

نشست صمیمانه رئیس مجتمع با جمعی از سرپرستاران و پرستارا ن مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

جلسه هفتگی پرستاران با رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) دوشنبه ۱۳ بهمن ماه ۹۹در دفتر ریاست مجتمع برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، جلسات هفتگی رئیس مجتمع با جمعی از پرستاران و کادر درمان مجتمع دوشنبه ۱۳ بهمن ماه ۹۹در دفتر یاست مجتمع برگزار شد.
در این جلسات مشکلات و درخواستهای کادر پرستاری مورد بحث و تبادل نظر قرا ر گرفت.
توضیح اینکه این جلسات در گروه های مختلف و به صورت هفتگی، با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در دفتر ریاست برگزار می شود و کادر درمان مشکلات خودرا مستقیم با رئیس مجتمع در میان می گذارند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *