مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از اتاق عمل قلب مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

در بازدید مدیریتی از اتاق عمل قلب مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه واحد که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، بحث و تبادل‌نظر شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریت ایمنی مجتمع از اتاق عمل قلب دوشنبه ۱۵ دی‌ماه ۹۹ بازدید کرد.
در ابتدای این بازدید، کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، هدف از بازدید فوق را ارتقای ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار عنوان کرد.
سپس سرپرستار اتاق عمل قلب در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، توضیحاتی ارائه داد.
در خاتمه نیز پس از بررسی راهکارهای پیشنهادی توسط تیم مدیریت ایمنی و کارکنان بخش، مصوباتی تنظیم و مقرر شد برای رفع نواقص اقدام شود.
توضیح اینکه در این بازدید دکتر امیرحسین اورندی مدیر نظارت بر درمان، احد اکرمی معاون مدیر خدمات پشتیبانی، فاطمه حمیدی فر مسئول و کارشناس هماهنگ‌کننده ایمنی، مهندس کلهر جانشین سرپرست دفتر فنی، علیرضا سیف رئیس امور عمومی بیمارستان امام خمینی (ره)، اعظم قاهان سوپروایزر کنترل عفونت، حاتمی سرپرستار اتاق عمل قلب، زینالی کارشناس ایمنی بیمار و سایر اعضا حضور داشتند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *