مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از اتاق عمل ولیعصر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

در بازدید مدیریتی از اتاق عمل ولیعصر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه واحد که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، بحث و تبادل‌نظر شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریت ایمنی مجتمع از اتاق عمل ولیعصر یکشنبه ۱۴ دی‌ماه ۹۹ بازدید کرد.
در ابتدای این بازدید، کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، هدف از بازدید فوق را ارتقای ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار عنوان کرد.
سپس سرپرستار اتاق عمل ولیعصر در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، توضیحاتی ارائه داد.
در خاتمه نیز پس از بررسی راهکارهای پیشنهادی توسط تیم مدیریت ایمنی و کارکنان بخش، مصوباتی تنظیم و مقرر شد برای رفع نواقص اقدام شود.
توضیح اینکه در این بازدید دکتر شهاب رفیعیان رئیس بیمارستان امام خمینی (ره)، دکترامیرحسین اورندی مدیر نظارت بر درمان، نبی اله رضایی رئیس امور عمومی بیمارستان ولیعصر، مهندس رضا قدیم خانی سرپرست دفتر فنی، مهناز قائمی جانشین مدیر پرستاری، فاطمه حمیدی فرمسئول و کارشناس هماهنگ‌کننده ایمنی، بابایی سوپروایزر کنترل عفونت و سایر اعضا حضور داشتند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *