مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش گوارش مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

در بازدید مدیریتی از بخش گوارش مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه واحد که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، بحث و تبادل‌نظر شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریت ایمنی مجتمع از بخش گوارش دوشنبه ۸ دی‌ماه ۹۹ بازدید کرد.
در ابتدای این بازدید، کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، هدف از بازدید فوق را ارتقای ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار عنوان کرد.
سپس سرپرستار بخش گوارش در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، توضیحاتی ارائه داد.
در خاتمه نیز پس از بررسی راهکارهای پیشنهادی توسط تیم مدیریت ایمنی و کارکنان بخش، مصوباتی تنظیم و مقرر شد برای رفع نواقص اقدام شود.
توضیح اینکه در این بازدید دکتراورندی مدیر نظارت بر درمان و نماینده معاونت امور دانشگاهی مجتمع، دکتر کاظمینی رئیس بیمارستان امام خمینی (ره)، سیف رئیس امور عمومی بیمارستانی امام خمینی (ره)، اکرمی معاون مدیر خدمات امور پشتیبانی مجتمع، حمیدی فر مسئول اعتباربخشی امور پرستاری و کارشناس هماهنگ‌کننده ایمنی بیمار، قاهان سوپروایزر کنترل عفونت، رمکی کارشناس ایمنی بیمار و سایر اعضا حضور داشتند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *