مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش پوست مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

در بازدید مدیریتی از بخش پوست  مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه واحد که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، بحث و تبادل‌نظر شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریت ایمنی مجتمع از بخش پوست  بازدید کرد.
در ابتدای این بازدید، کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، هدف از بازدید فوق را ارتقای ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار عنوان کرد.
سپس سرپرستار بخش پوست  در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، توضیحاتی ارائه داد.
در خاتمه نیز پس از بررسی راهکارهای پیشنهادی توسط تیم مدیریت ایمنی و کارکنان بخش، مصوباتی تنظیم و مقرر شد برای رفع نواقص اقدام شود.
توضیح اینکه در این بازدید دکتر کاظمینی رئیس بیمارستان امام خمینی(ره)، دکتر صفاریان رئیس بخش پوست، دکتر حسن نژاد مسئول واحد کنترل عفونت، دکتراورندی مدیر واحد نظارت بر درمان، دکترگنجعلی خان سرپرست مدیریت درمان مجتمع، اکرمی جانشین مدیر خدمات پشتیبانی، رجبی سرپرست واحد اعتبار بخشی و بهبود کیفیت ، حمیدی فر مسئول و کارشناس هماهنگ کننده واحد ایمنی بیمار و سایر اعضا حضور داشتند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *