مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از ICU اورژانس  مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

در بازدید مدیریتی از ICU اورژانس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه واحد که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، بحث و تبادل‌نظر شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریت ایمنی مجتمع، یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۹۹ از ICU اورژانس مجتمع بازدید کرد.
در ابتدای این بازدید، کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، هدف از بازدید فوق را ارتقای ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار عنوان کرد.
سپس سرپرستار ICU اورژانس در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، توضیحاتی ارائه داد.
در خاتمه نیز پس از بررسی راهکارهای پیشنهادی توسط تیم مدیریت ایمنی و کارکنان بخش، مصوباتی تنظیم و مقرر شد برای رفع نواقص اقدام شود.
توضیح اینکه در این بازدید دکترقاضی رئیس ICU اورژانس ،دکتراورندی مدیر نظارت بر درمان، دکتر محمدنژاد  سوپروایزر کنترل عفونت، حمیدی فر مسئول و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی، دکتر آهنگر رئیس مدیریت امور عمومی ساختمان اورژانس، مهندس مقدم جانشین سرپرست دفتر فنی، خسروی جانشین مدیره  پرستاری، شریفی نسب سرپرستار ICU اورژانس، زینالی کارشناس ایمنی بیمار و سایر اعضا حضور داشتند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *