مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

فیلم دکتر مینو محرز: ایران در عرصه پیشرفت های علمی روزآمد است

 قسمت دوم  فیلم

استاد بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران، در بخش دوم گفت وگو با مستندسازان فرصت های سرآمدی در حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، به جزئیات موبایل کلینیک و لزوم همکاری بین المللی اشاره کرد و گفت: باتوجه به پروپاگاندایی که علیه ایران وجود دارد؛ همکاری های بین المللی باعث می شود پیشرفت های علمی کشور در زمینه پژوهش و مراقبت از بیماران به دنیا شناسانده شود. ایران با وجود جوانان نخبه ای که دارد برای اینکه بتواند به همه چیز دست پیدا کند باید زیرساخت های تحقیقاتی را توسعه و بودجه های پژوهشی را افزایش دهد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *