مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش اورژانس زایمان  مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

در بازدید مدیریتی از بخش اورژانس زایمان  مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه واحد که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، بحث و تبادل‌نظر شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریت ایمنی مجتمع، یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۹۹ از بخش اورژانس زایمان مجتمع بازدید کرد.
در ابتدای این بازدید، کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، هدف از بازدید فوق را ارتقای ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار عنوان کرد.
سپس سرپرستار بخش اورژانس زایمان در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، توضیحاتی ارائه داد.
در خاتمه نیز پس از بررسی راهکارهای پیشنهادی توسط تیم مدیریت ایمنی و کارکنان بخش، مصوباتی تنظیم و مقرر شد برای رفع نواقص اقدام شود.
توضیح اینکه در این بازدید اکرمی جانشین مدیریت خدمات پشتیبانی، مهندس مقدم جانشین سرپرست دفتر فنی ، رجبی سرپرست اعتبار بخشی و بهبود کیفیت ، بابایی  سوپروایزر کنترل عفونت، رضایی سرپرست امور عمومی بیمارستان ولیعصر(عج) ، قائمی سوپروایزر بالینی  بیمارستان ولیعصر(عج)،دسترنج کارشناس ایمنی بیمار، رمکی  کارشناس ایمنی بیمار، نیکخواه سرپرستار اورژانس زایمان و سایر اعضا حضور داشتند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *