مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

پنجمین جلسه کمیته تریاژ مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد

در پنجمین جلسه کمیته تریاژ مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) گزارش بهینه سازی فضای تریاژ اورژانس زایمان ارائه و تصمیمات مقتضی در این خصوص اخذ شد.

گالری عکس

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، پنجمین جلسه کمیته تریاژ مجتمع یکشنبه ۱۶ شهریورماه ۹۹ در سالن شورای ریاست برگزار شد.
در ابتدا مصوبات جلسه گذشته کمیته مورد پیگیری قرار گرفت.
سپس دکتر آهنگر رئیس عمومی اورژانس گزارش شاخص های مدت زمان انتظار بیمار از تریاژ تا تشکیل پرونده و از تشکیل پرونده تا زمان ویزیت بیماررا ارائه کرد.
در ادامه رضایی سرپرست امور عمومی بیمارستان ولیعصر (عج)، گزارش بهینه سازی فضای تریاژ اورژانس زایمان را مطرح و مورد توافق اعضای کمیته قرار گرفت.
در پایان شکوری سوپروایزر بالینی مجتمع، فرم نهایی تریاژ اورژانس زایمان جهت پاسخدهی به معاونت درمان را ارائه کرد.
توضیح اینکه این کمیته با حضور دکتر دهقان معاون درمان، دکتر افضلی مقدم رئیس اورژانس، دکتر قطبی زاده هیئت‌علمی زنان، دکتر پناهی هیئت‌علمی زنان، آریاملو سرپرست پرستاری، دکتر آهنگر رئیس عمومی اورژانس، عسگری سوپروایزر اورژانس، نبی‌الله رضایی سرپرست امور عمومی بیمارستان ولیعصر (عج)، آمنه شکوری سوپروایزر بالینی، کرمی سوپروایزر آموزشی اورژانس، احمدیان سرپرستار اورژانس، حمیدی فر مسئول واحد ایمنی بیمار و سایر اعضاء برگزار شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *