مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی از درمانگاه کودکان، پره ناتال، توراکس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

در بازدید مدیریتی از درمانگاه کودکان، پره ناتال، توراکس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه واحد که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، بحث و تبادل‌نظر شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریت ایمنی مجتمع، یکشنبه ۲۲ تیرماه ۹۹ از درمانگاه کودکان، پره ناتال، توراکس مجتمع بازدید کرد.
در ابتدای این بازدید، کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، هدف از بازدید فوق را ارتقای ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار عنوان کرد.
سپس سرپرستار درمانگاه کودکان، پره ناتال، توراکس در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، توضیحاتی ارائه داد.
در خاتمه نیز پس از بررسی راهکارهای پیشنهادی توسط تیم مدیریت ایمنی و کارکنان بخش، مصوباتی تنظیم و مقرر شد برای رفع نواقص اقدام شود.
توضیح اینکه در این بازدید دکتر اورندی مدیر نظارت بر درمان، دکتر رفیعیان رئیس درمانگاه توراکس، دکتر فاضل رئیس درمانگاه کودکان، دکتر کیخا رئیس درمانگاه‌های مجتمع، دکتر پناهی نماینده گروه پره ناتال، سیف معاون مدیر خدمات پشتیبانی، تقوی مسئول ایمنی بیمار، حمیدی فر مسئول اعتباربخشی امور پرستاری، رجبی سرپرست واحد اعتباربخشی و بهبود کیفیت، کاظمیان راد سرپرستار درمانگاه، بابایی سوپروایزر کنترل عفونت، رئیسی سوپروایزر بالینی درمانگاه، شریفی کارشناس ایمنی مجتمع و سایر اعضا حضور داشتند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *