مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی از بخش ECCU مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

در بازدید مدیریتی از بخش ECCU مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه واحد که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، بحث و تبادل‌نظر شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریت ایمنی مجتمع، دوشنبه ۲۳ تیرماه ۹۹ از بخش ECCU مجتمع بازدید کرد.
در ابتدای این بازدید، کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، هدف از بازدید فوق را ارتقای ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار عنوان کرد.
سپس سرپرستار بخش ECCU در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، توضیحاتی ارائه داد.
در خاتمه نیز پس از بررسی راهکارهای پیشنهادی توسط تیم مدیریت ایمنی و کارکنان بخش، مصوباتی تنظیم و مقرر شد برای رفع نواقص اقدام شود.
توضیح اینکه در این بازدید دکتر اسلامی رئیس بخش ECCU، دکتر اورندی مدیر نظارت بر درمان، مهندس مقدم جانشین مسئول دفتر فنی، تقوی کارشناس هماهنگ‌کننده ایمنی بیمار، حمیدی فر مسئول اعتباربخشی امور پرستاری، صدری سوپروایزر محترم بالینی، قاهان سوپروایزر کنترل عفونت، خلیلی کارشناس ایمنی بیمار، علی نژاد سرپرستار بخش ECCU و سایر اعضا حضور داشتند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *