مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی از بخش  NICU2مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

 

در بازدید مدیریتی از بخش  NICU2 مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه واحد که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، بحث و تبادل‌نظر شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریت ایمنی مجتمع، یکشنبه ۱ تیرماه ۹۹ از بخش  NICU2 مجتمع بازدید کرد.
در ابتدای این بازدید، کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، هدف از بازدید فوق را ارتقای ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار عنوان کرد.
سپس سرپرستار بخش  NICU2در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، توضیحاتی ارائه داد.
در خاتمه نیز پس از بررسی راهکارهای پیشنهادی توسط تیم مدیریت ایمنی و کارکنان بخش، مصوباتی تنظیم و مقرر شد برای رفع نواقص اقدام شود.
توضیح اینکه در این بازدید دکتر نداف  نماینده رئیس بخش NICU2 ، دکتر گنجعلی خان سرپرست مدیریت درمان مجتمع ، سیف  معاون مدیر خدمات پشتیبانی، حمیدی فرمسئول اعتباربخشی امور پرستاری ، رجبی سرپرست واحد اعتبار بخشی و بهبود کیفیت، تقوی مسئول ایمنی مجتمع ، شریفی کارشناس ایمنی بیمار، رضایی رئیس امور عمومی   بیمارستان ولیعصر(عج)، طاولی  سرپرستار  بخش NICU2،  قائمی سوپروایزر بیمارستان ولیعصر(عج)) و سایر اعضا حضور داشتند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *