مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی از ICUاورژانس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

در بازدید مدیریتی از ICU اورژانس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه واحد که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، بحث و تبادل‌نظر شد.به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریت ایمنی مجتمع، یکشنبه ۱۱ خرداد ۹۹ از ICUاورژانس مجتمع بازدید کرد.
در ابتدای این بازدید، کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، هدف از بازدید فوق را ارتقای ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار عنوان کرد.
سپس رئیس و سرپرستار ICU اورژانس در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، توضیحاتی ارائه داد.
در خاتمه نیز پس از بررسی راهکارهای پیشنهادی توسط تیم مدیریت ایمنی و کارکنان بخش، مصوباتی تنظیم و مقرر شد برای رفع نواقص اقدام شود.
توضیح اینکه در این بازدید دکتر افضلی مقدم رئیس ساختمان اورژانس، دکتر اورندی مدیر نظارت بر درمان، دکتر قاضی رئیس بخش ICU اورژانس، سیف جانشین مدیریت خدمات پشتیبانی، تقوی کارشناس هماهنگ‌کننده ایمنی بیمار، مهندس مقدم جانشین سرپرست دفتر فنی ، شریفی نسب سرپرستار ICUاورژانس، حمیدی فر مسئول اعتباربخشی امور پرستاری، رجبی سرپرست واحد اعتباربخشی و کنترل کیفیت، عسگری سوپروایزربالینی اورژانس و سایر اعضا حضور داشتند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *