مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی از واحد فیزیو تراپی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

در بازدید مدیریتی از واحد فیزیوتراپی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه واحد که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، بحث و تبادل‌نظر شد.به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریت ایمنی مجتمع، یکشنبه ۱۸ خرداد ۹۹ از واحد فیزیوتراپی مجتمع بازدید کرد.
در ابتدای این بازدید، کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، هدف از بازدید فوق را ارتقای ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار عنوان کرد.
سپس رئیس و ناظمه فنی واحد فیزیوتراپی در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، توضیحاتی ارائه داد.
در خاتمه نیز پس از بررسی راهکارهای پیشنهادی توسط تیم مدیریت ایمنی و کارکنان بخش، مصوباتی تنظیم و مقرر شد برای رفع نواقص اقدام شود.
توضیح اینکه در این بازدید دکتر اورندی مدیر نظارت بر درمان، امامی رضوی رئیس واحد فیزیوتراپی، دکتر شمس مدیر واحد فیزیوتراپی مرکزی، سیف معاون مدیر خدمات پشتیبانی، حمیدی فر مسئول اعتباربخشی امور پرستاری، رجبی سرپرست واحد اعتباربخشی و بهبود کیفیت، تقوی مسئول ایمنی مجتمع، شاه نظری رئیس امور عمومی ساختمان انستیتو کانسر، رضوی ناظمه فنی واحدفیزیو تراپی و سایر اعضا حضور داشتند.

بازدید مدیریتی ایمنی از واحد فیزیو تراپی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
در بازدید مدیریتی از واحد فیزیوتراپی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه واحد که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، بحث و تبادل‌نظر شد.
به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریت ایمنی مجتمع، یکشنبه ۱۸ خرداد ۹۹ از واحد فیزیوتراپی مجتمع بازدید کرد.
در ابتدای این بازدید، کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، هدف از بازدید فوق را ارتقای ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار عنوان کرد.
سپس رئیس و ناظمه فنی واحد فیزیوتراپی در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، توضیحاتی ارائه داد.
در خاتمه نیز پس از بررسی راهکارهای پیشنهادی توسط تیم مدیریت ایمنی و کارکنان بخش، مصوباتی تنظیم و مقرر شد برای رفع نواقص اقدام شود.
توضیح اینکه در این بازدید دکتر اورندی مدیر نظارت بر درمان، امامی رضوی رئیس واحد فیزیوتراپی، دکتر شمس مدیر واحد فیزیوتراپی مرکزی، سیف معاون مدیر خدمات پشتیبانی، حمیدی فر مسئول اعتباربخشی امور پرستاری، رجبی سرپرست واحد اعتباربخشی و بهبود کیفیت، تقوی مسئول ایمنی مجتمع، شاه نظری رئیس امور عمومی ساختمان انستیتو کانسر، رضوی ناظمه فنی واحدفیزیو تراپی و سایر اعضا حضور داشتند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *