مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

  مزایده فضای ارائه خدمات کپی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در نظر دارد، «فضای ارائه خدمات کپی» این مجتمع را برای مدت یک سال به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت از طریق مزایده و در قالب قرارداد اجاره واگذار نماید.
شرکت های دارای مجوز فعالیت مرتبط می‌توانند جهت آگاهی، دریافت و تحویل اسناد مزایده از تاریخ سه شنبه ۱۶ خرداد لغایت پنجشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۲  به مدت سه روز از ساعت ۹ تا ۱۲ برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های امور قراردادهای مجتمع ۶۱۱۹۲۴۹۷ و ۰۹۹۱۴۸۸۷۲۳۱ تماس حاصل نموده، اسناد مزایده را از طریق پایگاه اینترنتی مجتمع به نشانی ikhc.tums.ac.ir دریافت و برای تحویل اسناد مزایده با هماهنگی قبلی به امور قراردادهای مجتمع مراجعه نمایند.

شرایط اختصاصی مزایده اجاره فضاهای چاپ و فتوکپی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

قرارداد اجاره فضای خدمات فتوکپی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)