مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

برگزاری کلاس آموزشی بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای درمجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

به همت واحدهای بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) کلاس آموزشی ویژه کارکنان جدیدالورود خدمات این مرکز  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، به همت واحدهای بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای این مرکز کلاس آموزشی ویژه کارکنان جدیدالورود خدمات در سالن شهید میرزایی انستیتو کانسر برگزار شد.
در این کلاس آموزشی مباحثی همچون کاربرد گندزداها و نحوه‌ی رقیق‌سازی گندزداها، مدیریت پسماندهای بیمارستانی، راه‌های انتقال بیماری، اصول بهداشت فردی، زمان‌بندی نظافت بخش دستورالعمل‌های بهداشت و نظافت، آشنایی با عوامل زیان‌آور محیط کار، جایگاه استفاده از لوازم حفاظت فردی، اقدامات پیشگیری‌کننده از بیماری‌های شغلی و نحوه گزارش دهی حوادث ناشی از کار و… ارائه شد.