مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

اولین جلسه کمیته ایمنی بیمار مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۲

اولین جلسه کمیته ایمنی بیمار مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۲

با حضور معاون درمان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ه) در خصوص آیین‌نامه، اعضا، تقویم زمان‌بندی و نحوه برگزاری جلسات کمیته ایمنی بیمار در سال جاری تبادل‌نظر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) اولین جلسه کمیته ایمنی بیمار شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، دکتر زهرا پناهی رئیس بیمارستان ولیعصر (عج)، دکتر سید روح‌الله میری رئیس بیمارستان انستیتو کانسر، نیکو رمکی مسئول ایمنی بیمار، مهین یوسفی کارشناس بهبود کیفیت و سایر اعضا در سالن شورای ریاست برگزار شد.

دکتر اورندی در خصوص نحوه برگزاری جلسات کمیته ایمنی بیمار گفت: بهتر است این جلسات با مدیریت حوزه نظارت بر درمان و متناسب با نیاز هر ساختمان، ماهانه به‌صورت اختصاصی برگزار و درنهایت موضوعات مشترک ایمنی بیمار در جلسات جامع کمیته ایمنی در سطح مجتمع طرح و بررسی و تصمیم‌گیری شود.

یوسفی با اشاره به بازدیدهای ایمنی بیمار از بخش‌های بالینی و میزان موفقیت اجرای مصوبات جلسات محیطی آن به تبیین آیین‌نامه، اهداف و شرح وظائف کمیته ایمنی بیمار پرداخت و گفت: کمیته ایمنی بیمار یکی از کمیته‌های پایش سنجش مدیریت درمان در محور مدیریت و رهبری است. استانداردهای ایمنی بیمار در کتاب اعتباربخشی در محورهای مختلف گسترده شده و باید به همه ابعاد آن توجه شود. با توجه به لزوم مداخلات اصلاحی مشخص سیستمی برای رفع خطاهای شناسایی‌شده در بازدیدهای ایمنی بیمار، قرار است امسال جلسات کمیته ایمنی به شکلی فعال برگزار شود.