مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

جلسه بررسی مسائل و چالش های بخش های داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

با حضور رئیس، معاونان، روسای بیمارستان ها و روسا و اعضای هیئت علمی بخش های داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) مهم ترین مسائل مربوط به این بخش بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور دکتر سید حسن اینانلو رئیس مجتمع،  دکتر محمدعلی سورکی معاون پشتیبانی،  دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان،  دکتر محمدرضا صالحی معاون امور دانشگاهی،  دکتر علیرضا کاظمینی رئیس بیمارستان امام خمینی (ره)،  دکتر زهرا پناهی رئیس بیمارستان ولیعصر(عج)،  دکتر سید فرشاد علامه  رئیس بخش گوارش، دکتر نسیم خواجوی راد رئیس بخش داخلی جنرال، دکتر بشارت رحیمی رئیس بخش ریه، دکتر محمدرضا عباسی هیئت‌علمی گروه نفرولوژی، دکتر عظیم میرزا زاده هیئت علمی گروه داخلی و سایر اعضا، جلسه بررسی مسائل و چالش های بخش های داخلی مجتمع در سالن شورای ریاست برگزار شد.