مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

آموزش نحوه کاربری تجهیزات پزشکی و نگهداشت صحیح دستگاه ها در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

آموزش نحوه کاربری تجهیزات پزشکی و نگهداشت صحیح دستگاه ها در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
🔸با تلاش کارشناسان واحد مهندسی پزشکی و سوپروایزران آموزش پرستاری مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)، کلاس آموزشی چگونگی کار با تجهیزات پزشکی و نگهداشت صحیح دستگاه ها در این مرکز برگزار شد.
🔸به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) کلاس آموزش نحوه کار با تجهیزات پزشکی و نگهداشت صحیح دستگاه ها  با مشارکت جمعی از پرستاران و کارشناسان بیهوشی بخش های بالینی مجتمع، یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار شد.
🔸مباحثی همچون چگونگی کار با دستگاه ونتیلاتور، مانیتورینگ علائم حیاتی، دستگاه الکتروشوک، دستگاه پمپ سرنگ و نکات مهم در کاربری و نگهداشت این دستگاه ها و … از محورهای مهم آموزشی این کلاس و مدرسین آن، نمایندگان شرکت های تجهیزات پزشکی بودند.