مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

دومین جلسه کمیته تغذیه بالینی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۲

دومین جلسه کمیته تغذیه بالینی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال جاری در خصوص کارکرد واحد تغذیه بالینی در ۳ ماه چهارم سال ۱۴۰۱، شاخص‌ها و بازبینی آئین‌نامه داخلی کمیته تغذیه بالینی در سال ۱۴۰۲ موردبحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، دومین جلسه کمیته تغذیه بالینی مجتمع پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، دکتر محمدرضا صالحی معاون امور دانشگاهی،طاهره زرعی چیان مدیر پرستاری مجتمع، دکتر مهسا ملک احمدی مسئول تغذیه بالینی مجتمع و دبیر کمیته، هایده جعفری مسئول واحد تغذیه، نیکو رمکی مسئول ایمنی بیمار، مهین یوسفی کارشناس بهبود کیفیت و سایر اعضا در سالن شورای ریاست برگزار شد.
در ابتدا دکتر ملک احمدی به ارائه کارکرد واحد تغذیه بالینی در ۳ ماه چهارم سال ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: در ۳ ماه چهارم سال ۱۴۰۱ از مجموع حدود ۲۵۰۰ بیمار بستری در بخش مراقبت‌های ویژه حدود ۳۰۰ مورد (۱۲ درصد) مشاوره و مراقبت تغذیه‌ای انجام‌شده است.
وی افزود: از حدود ۱۷۰۰۰ بیمار بستری در بخش‌ها تعداد ۳۸۹ مشاوره تغذیه انجام‌شده که با توجه به اینکه آمار مشاوره‌ها در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۲ روند خوبی داشته اما باید در تلاش باشیم تا این آمار را در سال جاری افزایش دهیم.
در ادامه مسئول تغذیه بالینی مجتمع با اشاره به اقدامات صورت گرفته این واحد در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ گفت: اهم اقدامات انجام‌شده در سال ۱۴۰۱ جذب کارشناس واحد تغذیه بالینی، راه‌اندازی کلینیک جراحی چاقی به‌صورت چند تخصصی، انجام مراقبت‌های تغذیه‌ای در بخش‌های ویژه و همچنین در دوماهه اول سال ۱۴۰۲ گسترش کلینیک‌های تغذیه درمجتمع، راه‌اندازی کلینیک تغذیه در CF، راه‌اندازی کلینیک تغذیه در MS، تهیه و ضبط پادکست‌های آموزش تغذیه در ارتباط با دیابت و بارداری صورت پذیرفته است.
وی تصریح کرد: بر اساس آمار در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ در مقایسه با ۳ ماه چهارم ۱۴۰۱ روند افزایشی داشتیم به‌طوری‌که تعداد ۱۵۹ مشاوره در بخش‌های ویژه و ۲۴۶ مشاوره مربوط به‌کل بخش‌ها انجام‌شده است و امیدواریم این روند همچنان ادامه‌دار باشد.
دکتر اورندی معاون درمان مجتمع گفت: پیشنهاد می شود در واحد تغذیه بالینی مجتمع شاخص‌هایی درزمینه رضایت سنجی بیماران، مدت اقامت، انجام مشاوره‌های تغذیه و… در نظر گرفته تا بر اساس آن تمهیدات لازم در جهت بهبود شرایط انجام شود.
دکتر صالحی بر آموزش پزشکان در خصوص ارائه رژیم غذایی مناسب به بیماران تأکید کرد.
همچنین در این جلسه یوسفی به ارائه گزارش عملکرد و بازبینی آئین‌نامه داخلی کمیته تغذیه بالینی در سال ۱۴۰۲ پرداخت.