مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

تامزنیوز: سرخط اخبار مهم دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

سرخط خبرها

در ویدئوی تامزنیوز سرخط اخبار مهم دانشگاه علوم پزشکی تهران را از ۱۰ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ می بینید.