مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

اولین هم‌اندیشی اعضای کارگروه بازچینش بخش های بالینی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۲

اولین هم‌اندیشی اعضای کارگروه بازچینش بخش های بالینی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۲

با حضور رییس، معاونان پشتیبانی و درمان و جمعی از روسای بخش‌های بالینی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، فرآیند بازچینش بخش های بالینی این مرکز بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعضای کارگروه بازچینش بخش های بالینی این مرکز مراحل پیشرفت و ادامه مسیر اجرای این طرح را ارزیابی کردند.
در این جلسه دکتر سید حسن اینانلو رئیس مجتمع، دکتر محمدتقی بیک محمدی رئیس دانشکده پزشکی، دکتر محمدعلی سورکی معاون پشتیبانی، دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، دکتر زهرا پناهی رییس بیمارستان ولیعصر(عج)، قاسمعلی خراسانی رییس بخش جراحی پلاستیک و ترمیمی، دکتر مهرداد صالحی رییس بخش جراحی قلب، دکتر علی جعفریان رییس بخش پیوند کبد، دکتر عظیم میرزاده هیات علمی گروه داخلی، دکتر محمدرضا نوروزی هیات علمی گروه نفرولوژی، دکتر زهرا پناهی رییس بیمارستان ولیعصر(عج و امیر رجبی رییس دفتر ریاست و مسئول واحد بهبود کیفیت حضور داشتند.