مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

جلسه بررسی وضعیت اورژانس کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج)

با حضور رئیس و معاونان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) وضعیت جاری اورژانس بیمارستان حضرت مهدی (عج) بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ جلسه بررسی وضعیت اورژانس کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج) در دفتر ریاست مجتمع با حضور دکتر سید حسن اینانلو رئیس مجتمع، دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، دکتر محمد افضلی مقدم رئیس بخش اورژانس، دکتر فرشاد علامه رئیس بخش گوارش، دکتر امیرحسین امامی رئیس بخش خون، دکتر آرش سیفی رئیس بخش عفونی، دکتر نیما باقری رئیس بخش ارتوپدی، دکتر بشارت رحیمی رئیس بخش ریه، دکتر نسیم خواجوی راد رئیس بخش داخلی جنرال باهدف ساماندهی و بهبود فرآیندهای جاری این مرکز برگزار شد.