مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

پنجمین جلسه تیم رهبری و مدیریت مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۲

دکتر سید حسن اینانلو: آموزش دانشجوی پزشکی بر بالین بیمار کامل می‌شود

در نشست اعضای تیم رهبری و مدیریت مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در خصوص تعرفه خدمات درمانی در سال ۱۴۰۲، مطالبات پرستاری و آموزش فراگیران پزشکی صحبت شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، پنجمین نشست اعضای تیم رهبری و مدیریت این مرکز در سال جدید، دو‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور دکتر سید حسن اینانلو رئیس مجتمع، معاونان درمان و امور دانشگاهی، روسای بیمارستان‌ها و سایر اعضا در سالن شورای ریاست برگزار شد.

دکتر اینانلو با اشاره به انتصاب مترون جدید مجتمع گفت: خانم آریاملو در زمان مسئولیتشان و به‌خصوص در دوران کرونا زحمات ارزنده‌ای را متحمل شدند که شایان قدردانی است، مدیریت پرستاری یک پست کلیدی است. پس از بررسی‌های دقیق در انتخاب مدیر جدید پرستاری مجتمع، خانم طاهره زرعی چیان به این کسوت منصوب شد. امیدوارم در انجام وظائف خود موفق باشند. سایر مسئولان مجتمع هم باید همچون گذشته برای پیشبرد امور این حوزه نهایت همکاری را به‌کارگیرند.

رئیس مجتمع مطالبات پرستاری را موضوعی مهم خواند و گفت: منابع مالی تعرفه پرستاری، مستقل از درآمد بیمارستان است و از سوی بیمه تامین می‌شود. قانون کشوری تعرفه پرستاری قانونی شفاف و مبتنی بر عملکرد پرستاران بر اساس تخت روز متناسب با سختی و میزان خدماتی است که پرستاران به بیماران بستری ارائه می‌دهند؛ ولی باید در اجرای آن سازوکار مناسبی دیده شود تا منجر به احیای مطالبات به‌حق گروه پرستاری و توزیع عادلانه پرداخت‌های آن‌ها شود. این کار هم نیاز به تمهید زیرساخت مناسب در بستر HIS دارد تا ثبت الکترونیک خدمات پرستاری در آن به‌درستی قابل انجام باشد.

دکتر اینانلو در ادامه با پرداختن به برخی چالش‌های مدیریت متمرکز گفت: مدیریت متمرکز به لحاظ نظم و انسجامی که در اداره امور ایجاد می‌کند خوب است ولی به نظر می‌رسد برای توسعه درآمد و نظارت مستمر در برخی حوزه‌ها باید ساختار سازمانی مجتمع را بازنگری و اصلاح کنیم؛ که به دلیل اهمیت موضوع نظرات و تجربیات روسای پیشین مجتمع در رسیدن به نتایج بهتر بسیار راهگشاست.

وی همچنین در خصوص نتایج نشست‌ها و فعالیت‌های مربوط به پروژه بیمارستان ۶۱۰ تخت خوابی انستیتو کانسر و نیز برنامه‌های مشترک مجتمع با شهرداری منطقه ۶ در توسعه پارکینگ طبقاتی توضیحاتی داد.

رئیس مجتمع تفکیک بحث آموزش پزشکی از درمان بیماران را یک فرهنگ نادرست خواند و گفت: من به این شعار که «learning by doing» یعنی آموزش به انجام دادن است، کاملاً موافقم. این‌که در خصوص یک بیماری ساعت‌ها توضیح دهیم بااینکه فراگیر را در جریان درمان بیمار مبتلا به آن بیماری، مداخله دهیم؛ بسیار متفاوت است. آموزش‌های بالینی خیلی بهتر پاسخ می‌دهند. دانشجوی پزشکی نباید از فضای درمانی جدا شود.

دکتر اورندی نیز در خصوص مطالبات پرستاری یادآور شد: قانون تعرفه خدمات پرستاری یک دستورالعمل کشوری است و از سوی وزارت بهداشت ابلاغ و اجرا می‌شود.

معاون درمان مجتمع در بحث آموزش فراگیران گفت: کیفیت آموزش بسیار مهم است و از طرفی هم ما در بحث درمان بیماری‌ها یک بیمارستان استراتژیک هستیم. باید به هر دو موضوع هم‌زمان فکر کنیم.

دکتر صالحی در تبیین جایگاه آموزشی مجتمع در علوم پزشکی گفت: اگر بخواهیم این جایگاه تداوم یابد باید همه گروه‌ها بر طراحی آموزشی متمرکز شوند. مجتمع بیمارستانی امام خمینی بهترین بیمارستان کشور است و انتظار می‌روند در سطح وزارت بهداشت این مجموعه بزرگ آموزشی درمانی را متفاوت ببینند.

دکتر کاظمینی نیز اجرای تعرفه پرستاری را به نفع پرستاران و بیمارستان دانست.

دکتر سید حسن اینانلو رئیس مجتمع، دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، دکتر محمدرضا صالحی معاون امور دانشگاهی، دکتر علیرضا کاظمینی رئیس بیمارستان امام خمینی (ره)، دکتر سید روح‌الله میری رئیس انستیتو کانسر، دکتر زهرا پناهی رئیس بیمارستان ولیعصر (عج)، دکتر سید علی مومنی مدیر امور پژوهشی و امیر رجبی رئیس دفتر ریاست و مسئول بهبود کیفیت از اعضای تیم رهبری حضور داشتند.