مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از واحدهای فیزیوتراپی، کاردرمانی و توان‌بخشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع بیمارستانی امام خمینی، باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش پیوند کلیه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر زهرا امامی رضوی سرپرست واحد فیزیوتراپی، دکتر احسان دبیری مشاور اجرائی معاون درمان، مریم اسدالهی مسئول درآمد و ترخیص، دکترنبی اله رضایی مدیر امور عمومی ساختمان ولیعصر (عج)، لیلا ترک‌زاده مدیر امور عمومی ساختمان سانسور، صدیقه بابایی سوپروایزر کنترل عفونت، نیکو قاسم رمکی کارشناس هماهنگ‌کننده ایمنی بیمار، فریده اسد زاده دبیر ستاد بحران، فرناز رضوی ناظمِ فنی واحد فیزیوتراپی‌های مجتمع، فرشته حاجی بکی کارشناس ایمنی بیمار، مریم سبحانی کارشناس گفتاردرمانی، ثمیه دارائی کارشناس واحد کاردرمانی یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ از واحدهای فیزیوتراپی، کاردرمانی و توان‌بخشی مجتمع بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در سالن شورای ساختمان ولیعصر (عج) برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.
در این نشست به برخی مشکلات موجود در این حوزه اشاره و در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.