مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

دومین جلسه کمیته بهداشت محیط مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۲ برگزار شد

در جلسه اردیبهشت‌ماه کمیته بهداشت محیط مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) راهبردهای رفع چالش‌های مدیریت پسماندهای بیمارستانی و میزان پیشرفت مصوبات جلسات قبل بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، دومین جلسه کمیته بهداشت محیط مجتمع، دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور احد اکرمی سرپرست مدیریت خدمات پشتیبانی، لیلا ترک‌زاده رئیس امور عمومی انستیتو کانسر، مهندس اعظم کریمی مسئول واحد بهداشت حرفه‌ای، امیر آقا مولایی مسئول واحد خدمات، نیکو رمکی مسئول ایمنی بیمار، عین اله نداف مسئول واحد رختشوی‌خانه، مهین یوسفی کارشناس بهبود کیفیت، مهندس سمیه رباط میلی مسئول بهداشت محیط و دبیر کمیته و سایر اعضا در سالن شورای ریاست برگزار شد.
در ابتدا رباط میلی مسئول بهداشت محیط مجتمع به بررسی روند پیشرفت مصوبات جلسه گذشته پرداخت.
سپس مدیریت خدمات پشتیبانی ضمن تأکید بر چرخش نیروهای خدماتی در سطح مجتمع گفت: با توجه به اشتیاق سرپرستاران امیدواریم در سال جاری چرخش نیروهای خدماتی مجتمع عملیاتی شود و سعی‌مان آن است تا در سال جاری سیستم پرداختی نیروهای خدماتی تغییر پیدا کند.
اکرمی با اشاره به نوع و نحوی استفاده گندزداها و محلول‌های استریل کننده در بخش‌ها گفت: واحد بهداشت محیط مجتمع باید نظارت دقیقی و مستمری بر نوع گندزداها و محلول‌های استریل کننده داشته باشد و همچنین در این زمینه آموزش‌های لازم در خصوص نحوی استفاده این محلول‌ها به نیروهای خدمتی مجتمع ارائه دهند.
در ادامه یوسفی به تبیین گزارش عملکرد کمیتۀ بهداشت محیط در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: تعداد ۳۳ مصوبه در سال ۱۴۰۰ در کمیته بهداشت محیط تصویب شد که از این تعداد ۲۳ مصوبه اجرا شد و ۱۰ مصوبه اجرانشده است و در سال ۱۴۰۱ تعداد ۵۷ مصوبه در کمیته تصویب شد که ۳۳ مصوبه آن اجرا و ۱۲ مصوبه در دست اقدام و ۱۲ مصوبه انجام‌نشده است.
وی با اشاره به‌اضافه شدن گزارش شرح وظایف به نمودارهای عملکرد کمیته در سال جاری گفت: درواقع گزارش شرح وظایف به ما نشان می‌دهد تا چقدر این کمیته با توجه به شرح وظایف ایشان کار انجام داده‌اند.
وی افزود: با توجه به گزارش شرح وظایف این کمیته در سال ۱۴۰۱، این کمیته روند رشد مناسبی داشته است و بر اساس شرح وظایف بیشتر کار انجام‌شده است اما برای رسیدن به یک شرایط ایده آل باید جلسات و کار بسیاری انجام شود.
همچنین در این جلسه شرح وظایف اعضای کمیته و مصوبات اجرانشده کمیته بهداشت محیط مجتمع موردبحث و بررسی قرار گرفت.