مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

انتصاب طاهره زرعی چیان به سمت سرپرست مدیریت پرستاری مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)  

دکتر سید حسن اینانلو، رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در حکمی طاهره زرعی چیان را به سمت سرپرست مدیریت پرستاری مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) منصوب کرد.

متن این حکم در ادامه خبر آمده است:

سرکار خانم طاهره زرعی چیان
با سلام

با توجه به تعهد، تجربه و سوابق ارزشمند سرکارعالی، بدینوسیله به عنوان “سرپرست مدیریت پرستاری مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ” منصوب می گردید. بدیهی است نسبت به موارد زیر اهتمام فرمائید:

۱- استفاده بهینه از نیروی انسانی با توجه به توانمندی ها و سوابق و همچنین استفاده از نیروهای جوان در پست های مدیریتی

۲- ایجاد نظام پویا و مبتکر تصمیم سازی و تصمیم گیری در دفتر پرستاری مجتمع

۳- اجرای نظام پرداخت عملکردی و عادلانه کارانه ها  و تعرفه پرستاری

۴- برقراری ارتباط مناسب با سایر واحدهای درمانی و پشتیبانی

۵- اجرای کلیه استانداردهای اعتبار بخشی در بخش های تحت نظر

دکتر سید حسن اینانلو 
رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)