مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

برپایی زنگ نشاط و تندرستی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در هفته سلامت ۱۴۰۲

با هماهنگی مدیریت تربیت‌بدنی دانشگاه و مجتمع و واحد آموزش مدیریت امور پرستاری مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) به مناسبت هفته سلامت مراسم زنگ نشاط و تندرستی در این مرکز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ در چهارمین روز از هفته سلامت با هماهنگی سوپروایزرهای آموزشی مدیریت امور پرستاری و مدیریت تربیت‌بدنی دانشگاه و مجتمع مراسم زنگ نشاط و تندرستی با حضور مربی ورزش های همگانی دانشگاه، طاهر شکری مسئول تربیت بدنی مجتمع، عباس فراهانی و حسین کرمی سوپروایزرهای آموزشی و جمعی از کارکنان و فراگیران در محوطه مقابل استخر این مرکز برگزار شد.