مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

اطلاع رسانی مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد

زمان: چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ تا ۱۱

مکان: سالن آمفی تئاتر کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج)