مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

اولین نشست صمیمانه رئیس مجتمع با سرپرستاران و پرستاران بخش اورژانس در سال ۱۴۰۲

در هم‌اندیشی رئیس و معاونان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با سرپرستاران و پرستاران  بخش اورژانس بر تداوم این جلسات تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ نشستی صمیمانه با حضور دکتر سید حسن اینانلو رئیس مجتمع، دکتر محمدعلی سورکی معاون امور پشتیبانی، پرستو آریاملو مدیر امور پرستاری با سرپرستاران ب و پرستاران خش اورژانس، موضوعات مربوط به کادر پرستاری در بخش اورژانس بیمارستان حضرت مهدی (عج) بررسی شد.

دکتر اینانلو بر تداوم برگزاری این جلسات تاکید کرد و بازخورد آن را در اعتلای خدمات اورژانس بسیار کمک‌کننده خواند.